Podatek rolny w 2023

i

Autor: Getty Images Podatek rolny 2023

Mija termin

Podatek rolny. Do zapłaty nawet 370 zł

2023-09-13 9:42

Zbliża się termin opłacania podatku rolnego. Opłata pobierana jest nie tylko za pola uprawne, ale również za inne grunty np. staw, sad czy rów. Podatek płatny jest w czterech ratach, w terminach do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek rolny – kto musi płacić?

Podatek rolny to opłata za użytki rolne. Wyłączone z niej są te grunty, które wykorzystywane są do pozarolniczej działalności gospodarczej. W ich wypadku opłacany jest podatek od nieruchomości, a nie podatek rolny – przypomina portal biznes.interia.pl. Podatkiem rolnym obłożony jest szereg gruntów, które ustawodawca wskazuje w przepisach. Wśród nich znaleźć możemy grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków odpowiednimi skrótami. Oznaczenia są następujące: R - grunty orne, S - sady, Ł - łąki, Ps - pastwiska ,Br - grunty rolne zabudowane, Wsr - grunty pod stawami, W - grunty pod rowami. Jeśli wykorzystujemy te grunty do działalności rolniczej musimy płacić podatek rolny Działalność rolnicza obejmuje produkcję roślin (owoców, warzyw, roślin ozdobnych oraz grzybów, które choć roślinami nie są to się tu wliczają) oraz również produkcję zwierząt (hodowla na fermach, chów i hodowla ryb, produkcja materiału zarodowego, także produkcja ptaków i owadów).

Kto nie musi płacić podatku rolnego ?

Nie płacimy daniny, jeśli , jeśli grunty objęte podatkiem rolnym w sumie nie przekraczają razem 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego. W wypadku obliczania podatku rolnego sumowana jest powierzchnia wszystkich podchodzących pod podatek gruntów znajdujących się w posiadaniu danej osoby - grunty te nie muszą stanowić jednego spójnego obszaru. Równocześnie ustawa zakłada istnienie listy gruntów wyłączonych z obowiązku opłacania podatku rolnego. Pełna lista gruntów wyłączonych z opłacania podatku rolnego jest dostępna na oficjalnych stronach rządu.

Podatek rolny - ile trzeba zapłacić?

 Stawki podatku zależą od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów, które poprzedzają rok podatkowy. Przez ustawodawcę wskazywane są dwie kwoty:

* do 185,125 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych,

* do 370,25 zł za 1 hektar pozostałych gruntów.

W piśmie od urzędu podana jest konkretna kwota do zapłaty . Stawki podatku mogą różnić się w zależności od miejsca, a wyrażone wyżej kwoty to maksymalna stawka. którą gmina może nałożyć.

Terminy zapłaty podatku rolnego

Podatek rolny opłacamy w czterech ratach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Jeśli podatek rolny jest mniejszy niż 100 zł, całość wpłaty dokonujemy do 15 marca. Osoby, które dotąd nie płaciły podatku rolnego, ale w trakcie roku stały się zobowiązane do jego pokrywania, muszą zapłacić podatek rolny w terminie 14 dni od otrzymania decyzji gminy.

QUIZ PRL. Łapówki w życiu Polaków. Bez nich nie dało się niczego załatwić?

Pytanie 1 z 10
Do tzw. łapówek rozpaczliwych zaliczały się:
Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2023: Krzysztof Kępiński
Najnowsze