Zwolnienie lekarskie

i

Autor: pixabay `

Polski Ład 2022. Zmiany w składce zdrowotnej i zwolnieniach lekarskich

2022-01-02 6:05

Polski Ład, tarcza antyinflacyjna, dodatek osłonowy, zmiany w 500 Plus i świadczeniach... Nowy rok przyniesie nam prawdziwą rewolucję. Od 1 stycznia w życie wejdzie lwia część zmian, które rząd zapowiadał w mijającym roku. Polski Ład oznacza pierwsze od wielu lat podwyższenie kwoty wolnej od podatków, zwolnienie wielu emerytów z podatku czy wsparcie w zakupie mieszkania.

Polski Ład. Zmiany w składce zdrowotnej

W nowym roku zmiany obejmą także zwolnienia lekarskie. Nie chodzi jednak niestety o głośno komentowane L4 na wypalenie zawodowe. Tego, ze względu na ostateczna decyzję WHO nie będzie. ZUS w nowym roku będzie mógł domagać się od pracowników i firm informacji o urlopach, w celu ustalenia prawa i wysokości zasiłków.

Co ciekawe od nowego roku znaczenia przy zasiłku chorobowym... nie będą miały znaczenia. Ze względu na nadużycia stosowane przez symulantów, w przypadku zwolnień z powodu następujących po sobie chorób, wszystkie będą zsumowane i odjęte od limitu 182 dni. Można także spodziewać się zmian w urlopach, ze względu na unijną dyrektywę "work-life balance". Ta zapewnić ma m.in. cztery miesiące urlopu rodzicielskiego.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski mówi o tym czy władza użyje przemocy w stosunku do protestów społecznych w 2022 roku

Wysokość składki zdrowotnej nadal będzie wynosiła 9 proc. podstawy wymiaru, przy czym dla opłacających podatek liniowy - 4,9 proc., jednak nie mniej niż kwota odpowiadająca 9 proc. minimalnej płacy. Od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład znacznie zmodyfikuje zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla tych osób, w zależności od formy opodatkowania ich firmowych przychodów. Roczną podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie stanowił dla tych osób dochód z prowadzonej działalności ustalony za rok kalendarzowy. Osoba prowadząca działalność ustali go jako różnicę między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów (Koszt Uzyskania Przychodów -KUP), pomniejszoną o kwotę opłaconych w danym roku składek społecznych (tj. emerytalnej, rentowych, chorobowej i wypadkowej), o ile nie zostały zaliczone do KUP. 

Sonda
Czy składka zdrowotna powinna być niższa niż 9 procent?
Najnowsze