Pomimo COVID-19 dochody Polaków w 2020 roku wzrosły! Spadły za to o 6,5 proc. wydatki

2021-05-31 15:41
banknoty, portfel
Autor: East News

Pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na poziomie i strukturze wydatków Polaków w 2020 roku. Sytuacja materialna gospodarstw domowych nieznacznie się poprawiła, ale wydatki spadły o 6,5 proc. To pierwszy spadek od 15 lat - wynika z danych GUS. Najwyższe dochody osiągnęła grupa pracujących na własny rachunek, która również najwięcej wydawała. Natomiast najwyższy udział wydatków w dochodach (78,8 proc.) odnotowano w grupie emerytów i rencistów. Eksperci Personnel Service wskazują, że mniejsze wydatki w czasie kryzysu wywołanego pandemią nie są niczym zaskakującym. W tym roku powinny one wrócić do poziomu notowanego przed pandemią, ale jednocześnie wzrośnie skłonność ludzi do oszczędzania.

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł w 2020 roku 1919 zł i był realnie o 2 proc. wyższy od dochodu z 2019 roku. Jak wskazują eksperci Personnel Service, mimo że dochody stale rosną, to ich dynamika w wyniku COVID-19 spowolniła. Miesięczne wydatki w skali roku spadły o 6,5 proc. do poziomu 1210 zł. Polacy w czasie pandemii wydali mniej na towary i usługi konsumpcyjne – wydatki wyniosły 1165 zł i były realnie niższe o 6,2 proc. w stosunku do 2019 roku, a więcej pieniędzy przeznaczyli na żywność i napoje bezalkoholowe oraz użytkowanie mieszkania i nośniki energii.

- Włączenie trybu oszczędnościowego w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 nie jest zaskakujące. Gospodarstwa domowe, niepewne swojej sytuacji, wolały pieniądze oszczędzać, wielu też traciło część lub całość dochodów. Należy się jednak spodziewać, że już w tym roku, o ile program szczepień będzie skuteczny, wrócimy do poziomu wydatków notowanego przed pandemią. Pozytywnym skutkiem, który z nami zostanie, powinna być większa skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania i posiadania zapasu gotówki na tzw. czarną godzinę – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

ZOBACZ: Polacy stracili budżet na 500 plus przez lockdown! Dziesiątki miliardów złotych wyparowało

Kto zarabiał, a kto wydawał najwięcej?

Najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwach domowych uzyskała grupa osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym. W 2020 roku wyniósł on 2238 zł. Ta grupa jednocześnie wydała najwięcej - przeciętne miesięczne wydatki na osobę wyniosły 1412 zł. Wśród osób z tej grupy, w porównaniu do przeciętnej dla ogółu gospodarstw domowych w Polsce, zarówno dochód, jak i wydatki były wyższe odpowiednio o 16,6 proc. i o 16,8 proc..

Gospodarstwa domowe pracowników osiągnęły dochód w przeliczeniu na osobę w wysokości 1934 zł, a ich miesięczne wydatki kształtowały się na poziomie 1186 zł. W przypadku gospodarstw domowych rolników, dochody w 2020 roku wyniosły 1853 zł, a wydatki 839 zł.

- Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na jedną osobę w 2020 roku dysponowały gospodarstwa domowe rencistów. Ich przeciętny dochód na jedną osobę wyniósł 1522 zł i był o 20,7 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej. Co więcej, ta różnica się pogłębia, bo w 2019 roku wynosiła 17,7 proc.. W tej grupie, podobnie jak w latach poprzednich, odnotowano najwyższy udział wydatków w dochodach, które sięgają niemal 80 proc. Natomiast najniższe przeciętne wydatki zanotowano w grupie rolników – zauważa Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Jak Polacy oceniają swoją sytuację materialną?

W 2020 roku zmniejszył się odsetek gospodarstw domowych z przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę wynoszącym poniżej 2000 zł (56 proc. vs. 61 proc. w 2019 roku). 37,6 proc. gospodarstw miało dochód od 2000 do 4000 zł na osobę (33,7 proc. w 2019 roku), a 4,7 proc. od 4000 do 6000 zł na osobę (3,9 proc. w 2019 roku). Najwyższy próg 6000 zł lub więcej na osobę osiągnęło 1,7 proc. gospodarstw domowych (1,4 proc. w 2019 roku).

Dobre wnioski płyną z danych na temat subiektywnej oceny sytuacji materialnej, która z roku na rok ulega poprawie we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych. W 2020 roku można zauważyć wzrost odsetka gospodarstw oceniających swoją sytuację materialną jako dobrą albo raczej dobrą: 51,6 proc. gospodarstw domowych ogółem wobec 48,6 proc. w 2019 roku oraz spadek odsetka gospodarstw postrzegających ją jako raczej złą albo złą - 5,8 proc. wobec 7 proc. w 2019 roku. Najlepiej swoją sytuację materialną postrzegały gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym: 73,4 proc. ocen pozytywnych, najgorzej zaś gospodarstwa domowe rencistów: 23,5 proc. ocen pozytywnych.

SPRAWDŹ: Roczne płatne urlopy rodzicielskie i urlopy na opiekę nad chorymi rodzicami. Pomysł PSL na wsparcie rodzin

Sonda
Czy masz oszczędności?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze