Rezygnacja z PPK 2023

i

Autor: Getty Images Rezygnację z PPK 2023 można złożyć od 1 marca

Pracownicze Plany Kapitałowe

Ponowne zapisy do PPK od 1 marca. Jak zrezygnować? [POBIERZ WNIOSEK]

28 lutego wygasły dotychczasowe deklaracje pracowników o rezygnacji z wpłat w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Osoby, które podtrzymują decyzję muszą złożyć ponowną rezygnację. Należy się jednak pospieszyć. Od 1 kwietnia pracodawcy wznowią dokonywanie wpłat do PPK za osoby, których deklaracje wygasły.

Pracownicze Plany Kapitałowe - oszczędzanie na emeryturę

PPK wystartowało w Polsce w 2019 roku, a aktualnie w programie uczestniczy już ponad 2,5 mln Polaków, którzy zgromadzili prawie 12 mld. złotych oszczędności. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny, prywatny system oszczędzania długoterminowego na emeryturę. Skorzystać z niego mogą wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, od których opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe,  z przedziału wieku 18-55 lat. Osoby w wieku 55-70 lat przystępują do programu na własny wniosek.

W ramach PPK,  2 proc. wynagrodzenia część wynagrodzenia pracownika, jest automatycznie pobierana i przeznaczana na indywidualne konto inwestycyjne, co pozwala na gromadzenie oszczędności na przyszłą emeryturę. Pracownik może zdecydować się na podwyższenie kwoty do kolejnych 2 proc. pensji. Suma powiększana jest o wpłatę od pracodawcy (min. 1,5 proc.). Dodatkowo na konto przelany zostaje również powitalny dodatek od państwa, który wynosi 250 zł, a po każdym roku uczestnictwa jest on równy 240 zł.

Autozapis do PPK od 1 marca 2023

Z końcem lutego 2023 r. wszystkie złożone deklaracje rezygnacji z uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym (PPK) tracą ważność. Po czterech latach od startu programu oszczędzania na emeryturę w ramach PPK będzie przeprowadzony tzw. autozapis. Od 1 marca , jeżeli pracownik nie złożył rezygnacji, pracodawca będzie pobierać 2 proc. z wynagrodzenia. Kwota powiększona o 1,5 proc. trafi na indywidualne konto pracownika.

Rezygnacja z PPK. Jak to zrobić?

Pracownicy, którzy nie chcą uczestniczyć w PPK muszą ponownie złożyć wniosek o rezygnacji z programu od 1 marca 2023. Takie pismo powinno zawierać m.in. imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby zatrudnionej.

Wniosek można pobrać ze strony ze strony: www.mojeppk.pl/aktualnosci/deklaracja-rezygnacji-z-ppk.html 

Sonda
Czy dodatkowo oszczędzasz na przyszłą emeryturę?
Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze