praca

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express; Shutterstock

Ważne zmiany

Prezent od rządu dla milionów Polaków. Nie dla emerytów!

2024-04-15 10:30

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowelę kodeksu pracy, która zobliguje pracodawców do wliczania do stażu pracy pracownika jego poprzednich okresów zatrudnienia, jeśli prowadził on działalność gospodarczą lub świadczył umowy cywilnoprawne. To z kolei może otworzyć drzwi do kariery samorządach i administracji publicznej. Póki co prace trwają, a zmiany mają wejść w życie w przyszłym roku.

Jakie zmiany planuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej?

Obecnie prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na zleceniach w świetle obowiązujących przepisów nie wlicza się do stażu pracy i to główna, planowana przez ministerstwo zmiana. To zamyka im drogę do startowania w rekrutacjach w administracji publicznej bowiem nie spełniają formalnie wymaganego stażu pracy.

Co do szczegółów projektowanych zmian wiadomo tylko tyle, że osoby prowadzące jednoosobową działalność  gospodarczą, zatrudnione w ramach spółki cywilnej czy na umowach-zlecenie oraz umowach agencyjnych po przejściu na etat zyskają obligatoryjnie dodatkowe przywileje pracownicze:

  • wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego,
  • dłuższy okres wypowiedzenia umów o pracę,
  • prawo do nagród jubileuszowych.

Jeśli taka osoba będzie chciała przejść do sektora publicznego będzie miała możliwość od razu zatrudnienia czy zaszeregowania do wyższej grupy płacowej.

Emerytury groszowe bez zmian

Tymczasem nie zmieni się sytuacja pod tym względem osób, które zatrudnione są na umowy o dzieło i innych form zatrudnienia, w których nie były odprowadzane składki społeczne.

Projektowane zmiany jednak nie przyniosą zmian w systemie emerytalnym przez co nie zmieni się nic w sprawie emerytur groszowych. Cytowany przez money.pl, dr Tomasz Lasocki ekspert ubezpieczeń społecznych z UW, ocenia, że "nowe przepisy dotyczyć będą wyłącznie stażu pracy, a nie stażu ubezpieczeniowego, który jest wymagany do ewentualnego podniesienia emerytury groszowej do wysokości emerytury minimalnej".

Potwierdza to też inna ekspertka, Karolina Rzepecka z Kancelarii Sadowski i Wspólnicy, cytowana przez portal, która również twierdzi, że "nowa ustawa niczego nie zmieni w sytuacji tych osób, które nie będą miały prawa do minimalnego świadczenia emerytalnego".

W świetle obowiązujących obecnie przepisów, aby nabyć prawo przynajmniej do minimalnej emerytury czyli 1780,96 zł brutto miesięcznie trzeba nie tylko być w odpowiednim wieku. Należy również posiadać minimum 20 lat stażu ubezpieczeniowego w przypadku kobiet oraz 25 lat stażu ubezpieczeniowego dla mężczyzn.Do stażu ubezpieczeniowego zalicza się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe (zwolnienia lekarskie czy czas nauki).

Pieniądze to nie wszystko - PiS zdemoralizował Polaków

QUIZ PRL. Tak pracowano w PRL

Pytanie 1 z 16
Dokończ znane powiedzenie z czasów PRL dotyczące pracy: „Czy się stoi, czy się leży….”
QUIZ PRL. Tak pracowano w Polsce Ludowej

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze