Prof. Skarżyński

i

Autor: Materiały prasowe Prof. Skarżyński

Prof. Henryk Skarżyński, nowym przewodniczącym XI kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych

2022-06-13 14:38

W Warszawie obradowało forum sprawozdawczo-wyborcze delegatów 91 instytutów naukowych. Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, został wybrany na nowego przewodniczącego XI kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB). Za tą kandydaturą, w głosowaniu tajnym jednogłośnie, zagłosowali wszyscy obecni na forum delegaci.

Prof. Henryk Skarżyński, nowym przewodniczącym XI kadencji Rady Głównej Instytutów Badawczych 

Prof. Henryk Skarżyński dotychczas pełnił funkcję wiceprzewodniczącego RGIB. Rada reprezentuje aż 91 Instytutów Badawczych w Polsce, które prowadzą badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych. Część instytutów wypełnia ważne zadania i obowiązki służb publicznych, a liczne rozwiązania tworzone w laboratoriach badawczych służą polskiej nauce, bezpieczeństwu i obronności kraju.

Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentuje interesy środowiska badawczego w kraju i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Rada ma za zadanie przedstawiać organom administracji państwowej swoje opinie i postulaty, mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również̇ dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców.

- Jestem zaszczycony, że mogę reprezentować całe środowisko badawcze zgromadzone w tak licznej grupie jednostek naukowych i działać na jego rzecz, a przez to mieć wpływ na rozwój polskiej nauki na świecie. Podczas mojej kadencji chciałbym skoncentrować się na maksymalnym wykorzystaniu potencjału, który posiadają polskie instytuty badawcze, a także na owocnej współpracy z organami rządowymi, uniwersytetami i szkołami wyższymi, towarzystwami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi tak, aby jak najlepiej realizować politykę naukową oraz innowacyjną Polski – mówi prof. Henryk Skarżyński.

Prof. Henryk Skarżyński - biogram

Prof. Henryk Skarżyński jest światowej sławy otochirurgiem i wybitnym specjalistą otorynolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii. Miedzy innymi jako pierwszy w Polsce, przed 30 laty wykonał operacje wszczepienia implantów ślimakowych w leczeniu głuchoty u dzieci i dorosłych, jako pierwszy w świecie przed 25 laty uruchomił program zachowania tzw resztek słuchu i budowy ucha wewnętrznego, a 20 lat temu przeprowadził pierwsze w świecie operacje częściowej głuchoty rozszerzając wskazania i dając szanse nie dziesiątkom tysięcy, a dziesiątkom milionów potencjalnych pacjentów na całym świecie.

Dotychczas prof. Skarżyński wprowadził ponad 150 nowych rozwiązań klinicznych do codziennej praktyki lekarskiej, co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie, w tym upowszechniło „Polską Szkołę Otologii” w nauce i medycynie światowej. Profesor prowadzi rozległą działalność edukacyjną dla studentów i lekarzy z całego świata.

Przeprowadził ponad 1300 operacji pokazowych dla ponad 8000 tysięcy profesorów, ordynatorów i innych specjalistów w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą oraz w kilkudziesięciu krajach na 4 kontynentach. Otrzymał liczne tytuły naukowe, w tym m.in. jest profesorem honorowym Uniwersytetu w Provo, USA, w Kiszyniowie, Mołdawia, Biszkeku, Kirgistan, doktorem honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz od maja br. także Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Profesor został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim OOP przez Prezydenta RP, wysokimi odznaczeniami państwowymi przez Króla Belgii, Prezydenta Gruzji i Ukrainy orz JŚ Papieża Franciszka, Prezydium PAN, Prymasa Polski, Orderem Uśmiechu, Orderem ECCE HOMO, i ponad 350 innymi odznaczeniami i wyróżnieniami międzynarodowymi i krajowymi.

Publikacje naukowe i osiągnięcia zawodowe

Prof. Henryk Skarżyński jest autorem i współautorem 4486 publikacji, 60 monografii oraz 3912 doniesień kongresowych i zjazdowych, głównie zagranicznych. Był Głównym organizatorem resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i od 1996 roku jego dyrektorem oraz organizatorem budowy i funkcjonowania Światowego Centrum Słuchu, w którym od prawie 20 lat wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Osobiście wykonał dotychczas prawie 220 tysięcy procedur chirurgicznych.

Obowiązki Przewodniczącego Rady Głównej przejmie w dniu 27 czerwca po pełnym ukonstytuowaniu i powołaniu Prezydium Rady.

Pieniądze to nie wszystko. Hanna Gronkiewicz-Waltz
Sonda
Słuchasz radia?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze