Elektrownia

i

Autor: pixabay.com Elektrownia

Dopłaty do ciepła

Rekompensaty dla ciepłowni do poprawki. Są zastrzeżenia do ważnych zapisów

2022-09-02 17:14

Procedury wprowadzania w życie przepisów regulujących zasady rekompensat dla ciepłowni i dopłat dla konsumentów do rachunków za ogrzewanie przyspieszają. W piątek 2 września zajmuje się nimi Sejm. Tymczasem przedstawiciele branży ciepłowniczej alarmują, że wiele aspektów opracowywanej ustawy o wsparciu odbiorców ciepła wymaga korekty. O co konkretnie chodzi?

Co z dopłatami do ciepła? Idzie sroga zima

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o wsparciu odbiorców ciepła przewidujące obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców oraz dodatki dla gospodarstw domowych, używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG i oleju opałowego. Rozwiązania mają wejść w życie automatycznie. Zatem zaraz po zakończeniu prac w komisjach sejmowych, obrad Senatu i podpisaniu ustawy przez prezydenta, mieszkańcy będą mogli otrzymać ten dodatek, a ciepłownie będą występowały o rekompensaty. Teoretycznie założenia są dobre, ale na nieścisłości i nieprawidłowości w nowych zapisach uwagę zwracają eksperci. 

Według Jacka Szymczaka, prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, cytowanego przez money.pl ustawa nie obejmuje źródeł kogeneracyjnych, czyli takich, w których, wytwarzane jest jednocześnie ciepło i prąd. A takie źródła obejmują ok. 65. proc. ciepła produkowanego w kraju. Po drugie system składania oświadczeń przez odbiorców jest skomplikowany i nieprecyzyjny, co odbija się na ustaleniu taryf, zatwierdzeniu ich przez prezesa URE i rozliczeniach z zarządcą. Oprócz tego w projekcie znajduje się zapis, według którego rekompensaty zostaną wstrzymane, jeśli zarządcy ciepła zabraknie środków. 

Rachunki za ciepło wyższe o 40 proc.

W ramach wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego projekt opracowywanej przez Sejm ustawy przewiduje ustalenie ceny ciepła - tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - w wysokości 150,95 zł za 1 GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła. Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, ustalenie takich wartości oznacza średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata, wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu.

Pieniądze to nie wszystko Paweł Gruza
Sonda
Czy rozumiesz, dlaczego węgiel jest obecnie tak drogi?
Najnowsze