Mateusz Morawiecki

i

Autor: Jacek Domiński/REPORTER Mateusz Morawiecki

Dodatkowe pieniądze

Renty specjalne 2022 w rekordowej liczbie! Komu premier Morawiecki przyznał świadczenie?

2023-01-19 16:41

Renta specjalna to świadczenie przyznawane przez premiera osobom, które nie mają prawa do renty lub emerytury, a znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2022 roku dostała je rekordowa liczba osób - pisze "Fakt", powołując się na dane, które trafiły do Sejmu.

Renta specjalna – kto może przyznać świadczenie?

Zgodnie z ustawą o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych premier może przyznać rentę specjalną tym, którzy z różnych powodów nie mogą otrzymywać renty lub emerytury. Wyjątkowo rentę specjalną może przyznać również prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W celu otrzymania świadczenia najpierw należy wystąpić do ZUS o przyznanie renty lub emerytury i dopiero po odmowie złożyć wniosek o rentę specjalną. W tym roku świadczenie z rąk premiera Morawieckiego otrzymało 175 osób – to o 25 więcej niż w 2021 roku. Kancelaria premiera nie ujawnia konkretnych danych osób, które otrzymały wsparcie. Najczęściej renta specjalna wypłacana jest działaczom opozycji w czasach PRL, ludziom zasłużonym dla kultury lub sportu, osobom poszkodowanym w katastrofach czy też rodzinom lekarzy i pielęgniarek, które zmarły z powodu COVID-19.

Renta specjalna 2023 – kto otrzymał świadczenie?

Jak informuje "Fakt", w 2022 r.:

* trzy renty specjalne trafiły do byłych działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

* trzy świadczenia przyznano członkom rodzin opozycjonistów z czasów PRL, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej - w kwotach od 1 tys. zł do 4,5 tys. zł brutto miesięcznie.

* 13 świadczeń przyznano z tytułu zasług w różnych dziedzinach aktywności publicznej, w tym osobom zasłużonym dla kultury oraz w działalności publicystycznej, polonijnej i społecznej, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej - w kwotach od 1 tys. zł do 3,5 tys. zł brutto miesięcznie.

* 36 świadczeń zostało przyznanych z uwagi na trudną sytuację życiową będącą wynikiem szczególnych zdarzeń losowych - w kwotach w wysokości od 1 tys. zł do 5 tys. zł brutto miesięcznie.

* 55 świadczeń (wszystkie przyznane okresowo )- przyznano współmałżonkom i dzieciom lekarzy, pielęgniarek, położnych i pracowników medycznych, którzy zmarli, a stwierdzoną przyczyną ich zgonu był COVID-19 i do zakażenia doszło w trakcie wykonywania czynności zawodowych - po 2 tys. zł brutto miesięcznie.

* 68 świadczeń (wszystkie przyznane okresowo) trafiło do współmałżonków i dzieci górników, którzy zginęli w katastrofach górniczych - w kwotach od 1,3 tys. zł do 1,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Sonda
Czy czekasz już na emeryturę?
Nasz specjalny wysłannik do Davos Hubert Biskupski ujawnia
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze