Alimenty

i

Autor: Shutterstock Alimenty

Nowe przepisy

500 plus dla seniora i wyższe limity dorabiania do emerytury. Zmiany w prawie w 2023 roku

2023-01-01 14:00

Sejm na wniosek rządu, dokonał wielu zmian w prawie, które będzie obowiązywało od 2023 r. Modyfikacje, dające się odczuć zwykłym obywatelom, dotyczą różnych dziedzin prawa, w tym podatkowego i przepisów emerytalnych. Wynika z nich, że od następnego roku emeryci będą mocno wspierani. Jak i pod jakimi warunkami? Jakie sumy wchodzą w grę? Wyjaśniamy.

Spis treści

 1. Emeryci dorobią więcej
 2. Zmiana ustawy o notariacie
 3. Zmiana minimalnego wynagrodzenia
 4. Nowe kwoty składek ZUS
 5. Zmiany składki zdrowotnej
 6. Rok później na emeryturę
 7. Waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku
 8. 500 plus dla seniora. Nowy próg dochodowy
 9. Wzrost renty socjalnej
 10. Zwrot podatku dla emerytów
 11. Praca zdalna w Kodeksie pracy: nowe przepisy

Emeryci dorobią więcej

Od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r. osoby, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, ale nie osiągnęły wieku emerytalnego, mogą dorobić więcej ze względu na powiększenie progu limitu takich zarobków o ponad 227,10 zł brutto – do saumy 4536,50 zł brutto.

Uwaga: wysokość progu limitu zmienia się co 3 miesiące, dlatego trzeba uważać żeby go nie przekroczyć, ponieważ wtedy ZUS będzie mógł zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie.

Przychód wcześniejszych emerytów i rencistów między grudniem 2022 r. a lutym 2023 r. nie powinien przekroczyć 8424,90 zł brutto. Jeśli świadczenie z ZUS może być zmniejszone o kwotę przekroczenia progu limitu, ale nie wyższą niż niż kwota maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia, różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2022 r. do końca lutego 2023 r. wynosi:

 • 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 588,19 zł dla rent rodzinnych.

Zmiana ustawy o notariacie

Komornika przyśle nam nie sąd, a notariusz. Prawdopodobnie od końca kwietnia 2023 r. notariusze będą mogli wydawać notarialne nakazy zapłaty roszczeń do 75 000 złotych.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę zmieni się dwa razy: 1 stycznia i 1 lipca. Minimalne wynagrodzenie brutto i netto w 2023 roku, na mocy rozporządzenie Rady Ministrów od 1 stycznia 2023 r. będzie wynosiło 3490 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł. Od  1 lipca 2023 r. wyniesie 3600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 23,50 zł.

Od stycznia 2023 roku płaca minimalna „na rękę” na umowie o pracę w pierwszym półroczu wyniesie 2709 zł, w drugim 2784 zł.

Nowe kwoty składek ZUS

Składki w I półroczu 2023 roku przy wynagrodzeniu 3490 zł wyniosą:

 • emerytalna 204,37 zł,
 • rentowa 83,76 zł,
 • chorobowa 25,65 zł,
 • wypadkowa 17,48 zł.
 • razem - 331,27

Składki w II półroczu 2023 roku przy wynagrodzeniu 3600 zł wyniosą:

 • emerytalna 210,82 zł,
 • rentowa 86,40 zł,
 • chorobowa 26,46 zł,
 • wypadkowa 18,04 zł.
 • razem - 341,71

Zmiany składki zdrowotnej

W 2023 r. znacznie wzrosną składki na ubezpieczenia społeczne. Dwukrotnie zostanie podniesiona składka zdrowotna. W pierwszej połowie 2023 roku będzie wynosić 314,10 zł, a w drugiej połowie 324 zł.

Rok później na emeryturę

Przejście na emeryturę rok później podwyższy świadczenie nawet o 15 proc.

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku

Ustawa w sprawie waloryzacji rent i emerytur została znowelizowana. Emerytury i renty w 2023 r. wzrosną o wskaźnik waloryzacji (ogłosi go Prezes GUS w połowie lutego przeszłego roku). Przewiduje się, że waloryzacja utrzyma się na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana zostanie minimalna podwyżka 250 zł.

 • Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna i renta socjalna zostanie podwyższona do 1588,44 zł.
 • Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie podwyższona do 1191,33 zł. .
 • Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renta inwalidzka III grupy wzrośnie o co najmniej 187,50 zł.
 • W przypadku osób pobierających emeryturę częściową, kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 125 zł.

500 plus dla seniora. Nowy próg dochodowy

Od marca 2023 r. próg dochodowy decydujący o pobieraniu świadczenia uzupełniającego 500 plus przez osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (obecnie wynoszący 1896,13 zł) zostanie podniesiony do 2157,80 zł miesięcznie. Od 1 marca 2023 r. z urzędu zostanie zmieniona wysokość świadczenia uzupełniającego, zgodnie z kwotami podwyższonymi w ramach waloryzacji.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, a łączna kwota „500 plus” i innych świadczeń wskazanych w przepisach nie może przekroczyć progu dochodowego. Gdy to się stanie, zostanie zastosowana zasada „złotówka za złotówkę”.

Wzrost renty socjalnej

Obecnie renta socjalna wynosi 1338,44 zł brutto. Renta socjalna w 2023 r. wzrośnie do co najmniej 1588,44 zł brutto Osoby pobierające rentę socjalną otrzymują także trzynaste i czternaste świadczenie.

Zwrot podatku dla emerytów

Na dodatkową gotówkę z tytułu zwrotu podatku w 2023 r. nie będą mogli liczyć wszyscy emeryci, ale ci, którzy mają emeryturę wyższą niż 2500 złotych brutto.

Osoby, które pobierają emeryturę w niższej wysokości, są zwolnione z obowiązku opłacania podatku dochodowego i właśnie dlatego nie dostaną żadnego zwrotu.

Na największą sumę dodatkowych pieniędzy w 2023 roku mogą liczyć emeryci pobierający najwyższe świadczenia emerytalne, ponieważ płacą od tych emerytur najwyższe podatki.

Praca zdalna w Kodeksie pracy: nowe przepisy

Znowelizowano Kodeksu pracy, wprowadzając na stałe możliwość wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika.

Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2023 r.

Pracodawcy będą mogli wydawać pracownikom polecenia pracy zdalnej już na innej podstawie prawnej. Poza tym pracodawca będzie zobowiązany np. do: zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzia pracy, w tym urządzeń technicznych oraz pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Bujak

Ta grupa w 2023 roku dostanie po kieszeniach najmocniej.

Posłuchaj, czy do niej należysz!

Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze