Emeryci

i

Autor: SHUTTERSTOCK Emeryci

REWOLUCJA W EMERYTURACH! Emeryci nie dostaną gotówki. Rząd oszczędza

2021-02-04 9:11

To będzie istna rewolucja w dotychczasowym systemie emerytalnym i rentowym! Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza wiele zmian, które dotyczą milionów polskich emerytów i rencistów. Rządzący nie kryją, że chodzi o znaczące zmniejszenia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki wprowadzonym zmianom budżet państwa ma zaoszczędzić aż 12,3 mld zł. W jaki sposób? Między innym dzięki temu, że emeryci i renciści nie będą już dostawać gotówki.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który 1 lutego został skierowany do konsultacji społecznych. Nowe przepisy miałyby wejść w życie bardzo szybko, bo już 1 kwietnia 2021 roku, a część od 1 stycznia 2022 roku. Jak czytamy w uzasadnieniu: "Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania ZUS w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek. Na etapie stosowania obowiązujących przepisów pojawiły się również rozbieżności interpretacyjne, które projekt eliminuje".

HIPER waloryzacja rent i emerytur. Emeryci w marcu dostaną gigantyczne pieniądze

Jakie zmiany przewiduje projekt ustawy, który dotyczy m.in. kilku milionów emerytów w Polsce? Jak można przeczytać, chodzi o zmiany w zakresie:

1)      ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ich wypłaty;

2)      ustalania prawa do świadczeń;

3)      usprawnienia obsługi i uporządkowania działań płatników składek w celu stabilizacji stanów kont płatników i ubezpieczonych;

4)      usprawnienia obsługi prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek;

5)      prowadzonej przez ZUS gospodarki finansowej.

Projekt ustawy jest niezwykle obszerny, liczy niemal 30 stron. Jeszcze obszerniejsze jest uzasadnienie do tego projektu, w którym opisano i przeanalizowano wszystkie wprowadzane zmiany.

CZYTAJ TAKŻE: Marcin Najman rozwścieczy Morawieckiego! Grozi mu surowa kara?

Wymieńmy i opiszmy te najistotniejsze zmiany:

usprawnienie dochodzenia należności przez ZUS (m.in. możliwość również bezegzekucyjnego potrącania należności z tytułu składek oraz nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych przez ZUS przy okazji wypłaty świadczeń oraz zasiłków, rozszerzenie trybu dochodzenia należności, zmiany w zakresie umarzania należności przez ZUS, np. odstąpienie od odsetek w przypadku zwłoki leżącej po stronie Zakładu

 rezygnację z obligatoryjnego doręczania decyzji, które zostały wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz organy emerytalne tzw. służb mundurowych w procesie masowym;

rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych (braku waloryzacji kwartalnej i w konsekwencji niższych świadczeń dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu) poprzez ustalanie emerytury w taki sposób jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego;

uchylenie preferencji dla pracujących emerytów ze "starego systemu" dotyczącej korzystniejszego ponownego przeliczenia emerytury w stosunku do pracujących emerytów z "systemu nowego";

ujednolicenie przepisów w zakresie częstotliwości zgłaszania wniosków o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez emerytów kontynuujących aktywność zawodową;

 skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni;

I w końcu:

wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty świadczeń długoterminowych jak m.in. renty i emerytury od 1 stycznia 2022 r.

Ten ostatni punkt może wywołać najwięcej emocji. Dlaczego? Bo to znaczy, że emerytury i renty mają być przelewane bezpośrednio na konta seniorów, a nie dostarczane im przez listonoszy.

CZYTAJ: 300 zł dodatku do emerytury dla każdego! Trzeba tylko złożyć jeden wniosek

"Bezgotówkowa forma wypłaty świadczeń jest formą bezpieczniejszą, również w kontekście pandemii – z uwagi na zmniejszone ryzyko przenoszenia bakterii i wirusów. Przelew bankowy dociera do świadczeniobiorcy szybciej niż przekaz pocztowy, jest o wiele bardziej niezawodny, a także praktycznie bezkosztowy do realizacji" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Ale co ważne, obowiązkowe przelewanie rent i emerytur na konta seniorów będzie dotyczyło świadczeń przyznawanych od 1 stycznia 2022 r. Wszyscy emeryci i renciści, którzy mają już przyznaną emeryturę bądź zostanie im przyznana do końca tego roku, będą mogli nadal korzystać z usług listonoszy.  Mało tego, wprowadzono także możliwość przekazywania świadczeń, które zostały przyznane po dniu 31 grudnia 2021 r. za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody ZUS.

Slang młodzieżowy z lat 80. Jak znasz powiedzonka z tamtego okresu?

Pytanie 1 z 11
Faziol to...
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze