Laptopy

i

Autor: Pexels/CC0/pixabay.com

RODO w Polsce: Dowiemy się, kto nas szpieguje

2021-04-20 13:41

RODO w ostatnich latach wprowadziło wiele zmian w obrocie danymi. Wiele danych jest strzeżonych i nikt niepowołany nie może mieć do nich dostępu. Tymczasem są sytuacje, w których takie dane po prostu trzeba pozyskać bez dokładnego informowania o tym samego zainteresowanego. Nowe przepisy mają takie zadanie ułatwić. Ale ułatwione działanie jednych, może mieć gorsze skutki dla drugich. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, to każdy będzie mógł dowiedzieć się, kto wnioskował o udostępnienie naszych danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz Rejestru PESEL.

Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej przyjęły 24 maja 2016 roku nowe rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych — RODO. DO tego momentu nikt nie ma wątpliwości, że ważne dane osobowe należy chronić. Kiedy w Polsce zaczęły obowiązywać takie przepisy nie wolno bez wiedzy danej osoby posługiwać się jego danymi i nie wolno danych tych przekazywać innym osobom. Jednak odstępem od tej reguły są pewne wyjątki. Trwają prace nad przepisami, które mają dać możliwość obywatelowi na sprawdzenie, kto chciał pozyskać informacje na temat danych konkretnej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych oraz Rejestru PESEL. Jednak nie oznacza to, że dowiemy się, że na przykład o nasze dane wystąpiły służby prowadzące określone czynności operacyjne. Te mogą przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.  A chodzi tu m.in. o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Służbę Ochrony Państwa (SOP), Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) i Żandarmerię Wojskową (ŻW). Zatem czego będziemy mogli się dowiedzieć? Czy na przykład o nasze dane wnioskował...komornik. Informacje o przeglądających nasze dane podmiotach otrzymamy w formie dokumentu PDF zawierającego listę logów tych instytucji.

Źródło: interia.pl

E-polska: wpływ pandemii na cyfryzację
Sonda
Czy dane osobowe powinny być chronione?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze