Lublin: Wyższe opłaty za śmieci. Mieszkańcy zapłacą więcej za wywóz odpadów. Nowe stawki

i

Autor: Pixabay/manfredrichter

Senat postawił się rządowi w sprawie ustawy śmieciowej

2021-08-06 15:39

Ustawa śmieciowa trafiła do Senatu, a teraz wróci do Sejmu. Druga izba polskiego parlamentu zgłosiła ponad 30 poprawek do projektu. Jedną z najważniejszych i najgłośniejszych jest wykreślenie możliwości ustalenia maksymalnej stawki przez gminę na podstawie zużycia wody w gospodarstwie domowym. Argumentowano, że taka metoda wyliczania opłaty za wywóz śmieci wydrenuje budżety właścicieli lokali w miejscowościach turystycznych, którzy wynajmują pokoje przyjezdnym. Zgłoszono również kilka innych zmian, o których dalszych losach zdecyduje Sejm.

Ustawa śmieciowa może przejść spore zmiany, Senat zgłosił 30 poprawek

Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, żaden nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz poprawki do tzw. noweli ustawy śmieciowej, czyli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, trafią pod obrady Sejmu. Senat zaproponował do noweli ponad 30 poprawek.

ZOBACZ: Warszawiacy nie chcą płacić za śmieci jak za zboże! "U mnie opłaty wzrosły o 240 złotych" [ZDJĘCIA, WIDEO]

Czy warszawiacy chcą zniesienia ustawy śmieciowej?

Jedna z nich dotyczyła usunięcia przepisu nowelizacji ustanawiającego maksymalną stawkę za odpady, jaką gmina będzie mogła nałożyć na mieszkańców przy wyborze metody od zużytej wody. Zgodnie z przyjętymi przez Sejm przepisami opłata przy metodzie "od wody" nie mogłaby być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe (tj. ok. 150 zł). Resort klimatu i środowiska nie ukrywał, że ustalenie tej stawki było konsekwencją dużych podwyżek, jakie wystąpiły w Warszawie. Część senatorów, jak i samorządowcy argumentowali jednak, że ustalenie maksymalnej stawki spowoduje negatywne skutki dla budżetów m.in. w miejscowościach turystycznych, gdzie przyjeżdża dużo turystów. Zwracali ponadto uwagę na np. wynajem krótkoterminowy, gdzie jest duża rotacja wynajmujących.

Poprawki Senatu w sprawie ustawy śmieciowej

Senat chce również wykreślenia przepisów umożliwiających gminom pokrycie części kosztów systemu odpadowego z dochodów własnych, które nie pochodzą z opłat śmieciowych. Zarówno senatorowie, jak i samorządy argumentowali, że takie rozwiązanie byłoby możliwe, gdyby system był szczelny, a tak teraz nie jest. To by z kolei powodowało, że gminy dopłacałyby teraz do mieszkańców, którzy za śmieci po prostu nie płacą.

Poparcie Senatu zyskała również poprawka zwiększająca ryczałtową stawkę opłaty śmieciowej w przypadku domków letniskowych. Po zmianach ma ona być nie wyższa niż 20 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za rok od domku (wcześniej było to nie więcej niż 10 proc.).

Senat zaproponował również zwiększenie maksymalnego pułapu opłat śmieciowych pobieranych z nieruchomości niezamieszkałych, a gdzie powstają odpady komunalne. Po zmianie będzie to 2,6 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za worek, a nie - jak jest w ustawie - 1,3 proc.

Kolejna z poprawek popartych przez wyższą izbę parlamentu zmniejszy też liczbę warunków, po spełnieniu których minister właściwy ds. klimatu będzie mógł zezwolić gminie na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Resort klimatu i środowiska tłumaczył, że odstępstwo od pięciopojemnikowej zbiórki odpadów ma mieć miejsce jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Chodzi o to, żeby nie rozmontować obowiązującego w kraju sytemu selektywnej zbiórki odpadów.

Sonda
Czy uważasz, że opłata za śmieci zależna od zużycia wody jest sprawiedliwa?

Ustawa śmieciowa ma odciążyć budżety gmin

Głównym celem nowelizacji jest ograniczenie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadowej w gminach.

Nowela zawiera przepisy mające zapewnić, że gminy w pierwszej kolejności mają przygotowywać do ponownego użycia i recyklingu odpady zebrane selektywnie oraz odpady powstające w procesie sortowania. Według MKiŚ takie rozwiązanie powinno spowodować, że mniej śmieci trafi na wysypiska, co w konsekwencji również ograniczy koszty dla gmin.

Nowe przepisy wydłużą ponadto z roku do trzech lat możliwość składowania niektórych odpadów, co ma również pozwolić obniżyć koszty funkcjonowania systemu. Ustawa da również możliwość wyłączenia się z systemu gminnego właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. (PAP)

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze