Pilot do telewizora

i

Autor: kropekk_pl / CC0 / pixabay.com Widzowie "Faktów" musieli być zszokowani

Multimedia Polska

Sieć Multimedia Polska wprowadza klauzule inflacyjną i podnosi klientom opłaty w trakcie trwania umowy

2022-12-02 12:18

Abonenci sieci kablowej Multimedia Polska otrzymują od operatora wiadomości e-mail o zmianie warunków umowy od 1 stycznia 2023 roku - podaje portal Wirtualnemedia.pl. Jak czytamy wprowadzone zostały klauzula modyfikacyjna i klauzula waloryzacyjna, pozwalające na podniesienie opłat w trakcie trwania umowy.

Nowe warunki umowy

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, przy umowach zawartych z operatorem na czas określony, nie może on podnieść opłat w trakcie ich obowiązywania, jeżeli nie przewiduje tego klauzula zawarta w dokumencie. Gdyby podwyżka jednak nastąpiła, to klientom przysługuje możliwość rozwiązania umowy bez zapłaty kary. Operatorzy, którzy chcieliby domagać się od abonentów zapłaty kary, mogliby liczyć się z konsekwencjami ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Inflacja i konieczność inwestycji wpływa negatywnie na kondycję sieci kablowych. Operatorom zrzeszonym w Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej zależało na wprowadzeniu przepisów, które w razie dużej inflacji pozwoliłyby im na podwyżkę cen, po której abonenci nie mogliby bezkarnie rozwiązać wielomiesięcznej umowy.

Przejęta w 2020 roku przez Vectrę sieć kablowa Multimedia Polska rozsyła klientom nowe warunki umowy - podaje portal Wirtualnemedia.pl. Jak się dowiadujemy jeśli ich nie zaakceptują, mogą ją wypowiedzieć do końca roku. Zmianie ulegają m.in. zasady rozwiązania umowy, zwrotu przyznanych abonentowi ulg.

Sieć wprowadza klauzule inflacyjną

W dokumencie Multimedia Polska pisze o klauzuli modyfikacyjnej. - Uprawnia nas do wprowadzania zmian w umowie, w szczególności do podwyższania i wprowadzania nowych opłat abonamentowych w oparciu o wskazane w umowie przyczyny, przy czym zachowa Pani/Pan prawo do rozwiązania umowy w przypadku wprowadzenia przez nas zmian na podstawie tej klauzuli, bez konieczności zwrotu przyznanych ulg – wyjaśnia operator.

W liście, który przytacza portal wirtualnemedia.pl sieć kablowa opisuje też klauzulę waloryzacyjną. - Uprawnia nas do waloryzacji (indeksacji) opłat abonamentowych o wartość półrocznego lub średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Reguluje ona więc uprawnienie do podniesienia naszych cen w przypadku inflacji, a jeżeli podniesiemy ceny o wskaźnik inflacji, to w razie spadku cen na rynku (deflacja) zobowiązani będziemy do obniżenia naszych cen o wartość wskaźnika deflacji. W przypadku dokonania przez nas indeksacji, która zgodnie ze zmienianymi Postanowieniami wspólnymi umowy nie stanowi zmian warunków Umowy, nie będzie z tego powodu przysługiwać Pani/Panu prawo do rozwiązania Umowy bez konieczności zwrotu przyznanych ulg – tłumaczy Multimedia Polska.

Sonda
Czy obawiasz się podwyżki cen na telefon oraz internet?
Forum w Karpaczu 2022: Aleksandra Wilk
Najnowsze