Bankomat

i

Autor: Shutterstock Bankomat

Skarbówka może sprawdzić twoje konto. Przepisy weszły w życie

2022-07-01 15:35

Zmiany przepisów umożliwiające skarbówce wgląd w konta bankowe Polaków weszły w życie 1 lipca 2022 roku. Do tej pory takie uprawnienia miał wyłącznie fiskus - w przypadku osób podejrzanych. Prawnicy wyrażają wątpliwości a KAS zapewnia, że będzie korzystał z tej możliwości tylko w wyjątkowych sprawach.

Nowe przepisy - jakie zmiany weszły w życie

Od dziś - czyli 1 lipca 2022 roku - weszły w życie nowe przepisy. Banki mają obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji dotyczących swoich klientów. Chodzi o dane związane ze stanem konta, obrotem a także liczbą posiadanych kont i rachunków.

Jest to bardzo istotna zmiana. Do tej pory, skarbówka mogła uzyskać takie dane wyłącznie w przypadku osób podejrzanych. Aktualnie - takie żądanie może wytoczyć wobec wszystkich osób fizycznych. Żądanie to może dotyczyć zarówno właścicieli jak i pełnomocników rachunku.

Sławomir Dudek – Pieniądze to nie wszystko. Inflacja

Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości

Kolejną nowością jest rozszerzenie katalogu podmiotów mających prawo żądać ujawnienia takich informacji i danych.  Dotychczas takie prawo posiadali szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. Od 1 lipca 2022 roku o udostępnienie danych mogą wystąpić także naczelnicy urzędów skarbowych.

"Rzeczpospolita" informowała, że Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek już w marcu wyrażał swoje wątpliwości dotyczące tej zmiany. W jego opinii nie zostało przedstawiono uzasadnienie tej zmiany. W związku z tym poprosił rząd o wyjaśnienie. Zaznaczył, że ta zmiana znacząca poszerza zakres ingerencji w strefę prywatności obywateli.

Sonda
Czy obawiasz się kontroli skarbowej?

Szef KAS uspokaja podatników

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk zapewniał, że nowe przepisy nie będą i "nie mogą być stosowane bez uzasadnionej przyczyny oraz bez powiązania z popełnionymi czynami stanowiącymi przedmiot postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa".

Uspokajał również, że podatnicy nie muszą obawiać się, że będzie dochodziło do nadużyć - informuje dziennik Rzeczpospolita.

Najnowsze