ZUS nie wypłaci 14. emerytury! Ci seniorzy zostaną wykluczeni, sprawdź czy jesteś na liście!

i

Autor: Marcin Wziontek / Super Express ZUS nie wypłaci 14. emerytury! Ci seniorzy zostaną wykluczeni, sprawdź czy jesteś na liście!

Ważny termin

Składki ZUS w lutym 2023. W jakiej wysokości trzeba je zapłacić?

2023-02-17 18:59

Zbliża się termin zapłaty składek do ZUS za styczeń 2023. Nowe, wyższe składki trzeba zapłacić do poniedziałku 20 lutego. Dodatkowo trzeba zapłacić też składkę zdrowotną. W 2022 roku składki na ubezpieczenie społeczne (bez zdrowotnej) wynosiły 1211,28 zł - w 2023 roku będą o 17 proc. wyższe. Sprawdź, jaką kwotę muszą zapłacić przedsiębiorcy?

Składki ZUS za styczeń 2023

Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z żadnych preferencji i płacą ZUS w pełnej wysokości, muszą za styczeń zapłacić na ubezpieczenie społeczne:

* 1.316,54 zł - dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego + składka zdrowotna, lub

* 1.418,48 zł - (z ubezpieczeniem chorobowym) + składka zdrowotna

Preferencyjne składki ZUS dla nowych firm

Nowe firmy mogą skorzystać z ulgowych składek – przypomina portal pit.pl. Opłacają wtedy składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2023 roku płaca minimalnie rośnie w styczniu i w lipcu. Składki ZUS są dlatego obliczane dwukrotnie - osobno dla pierwszego i dla drugiego półrocza:

1. Dla miesięcy od stycznia do czerwca 2023:

* 331,26 zł - suma składek do zapłaty (z dobrowolną składka na chorobowe),

* 305,61 zł - suma składek do zapłaty, jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

2. Dla miesięcy lipiec – grudzień 2023:

* 341,72 zł - suma składek do zapłaty (z dobrowolną składka na chorobowe),

* 315,26 zł Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Składka zdrowotna 2023

Do sumy składek na ubezpieczenia społeczne należy dodać również składkę zdrowotną. Zależy ona od wybranej formy opodatkowania, od kwoty osiąganych przychodów / dochodów, ale również określono jej wartość minimalną na wypadek straty lub bardzo niskich przychodów.

* Opodatkowanie w formie skali

Dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie. Składka nie może być niższa od kwoty:

* 270,90 zł (za styczeń 2023 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3010 zł).

* 314,10 zł (za miesiące od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r.; tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3490 zł).

Opodatkowanie podatkiem liniowym

Przedsiębiorca taki płaci składkę zdrowotną  w wysokości 4,9 proc .podstawy wymiaru, ale nie niższej niż 9 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, tj. za styczeń 2023 r. - 270,90 zł, od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r. - 314,10 zł.

Ryczałt

Składka zdrowotna dla ryczałtowców wynosi 

 * 376,16 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru równej 4.179,56 zł (60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) dla przychodów do kwoty 60.000 zł;

 * 626,93 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru równej 6965,94 zł (100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) – dla przychodów w przedziale 60 000 zł - 300 000 zł.

 * 1128,48 zł czyli 9 proc. z podstawy 12 538,69 zł (180 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) dla przychodów powyżej 300 tys. zł.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze