emeryt

i

Autor: SHUTTERSTOCK emeryt

Sposoby na wyższą emeryturę. Zobacz, co zrobić, żeby zwiększyć świadczenie

2022-05-03 9:54

Waloryzacja emerytury corocznie podwyższa jej wysokość. Nie jest to jedyny sposób na podwyższenie świadczenia. Każdy senior wraz ze świadczeniami wypłacanymi za kwiecień 2022 otrzymał trzynastą emeryturę w wysokości 1217,98 zł na rękę. Jesienią emeryci mogą liczyć dodatkowo na czternastą emeryturę, a od lipca na obniżenie podatku. Zobacz, jakie są jeszcze sposoby na wyższe świadczenie.

Świadczenia niektórych emerytów i rencistów mogą być wyższe dzięki specjalnym dodatkom do rent i emerytur. Przysługują one m.in. osobom starszym, które ukończyły 75 lat, kombatantom, poszkodowanym wskutek wojny czy niektórym byłym żołnierzom po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń. Co roku są one waloryzowane na takich samych zasadach jak renty i emerytury.

Pracuj

Dla seniorów, którzy mają możliwość najlepszym sposobem na dodatkowe dochody jest po prostu praca. Każdy rok dłuższej pracy daje podwyżkę wysokości emerytury o średnio 8 proc.

Kolejnym sposobem jest ponowne przeliczenie świadczenia dla pracującego seniora. Od 2022 r. obowiązuje prawo według którego można to zrobić raz na rok, a nie jak do tej pory co kwartał. Jeśli jako emeryt lub rencista wykonujesz pracę zarobkową i z tego tytułu podlegasz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, możesz zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia z doliczeniem okresów składkowych.

Dorabiaj

Jeśli skończyłeś 65 lat (mężczyzna) lub 60 lat (kobieta), – możesz zarabiać bez żadnych ograniczeń. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 marca do 31 maja 2022 roku limity są wyższe niż w poprzednim kwartale. Zarobki do 4196,60 zł nie wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty - to o ponad 230 zł więcej miesięcznie niż w poprzednim kwartale. Przychody powyżej kwoty 4196,60 zł wpłyną na zmniejszenie emerytury, a przychody powyżej kwoty 7793,70 zł - będą oznaczać jej zawieszenie.

EKG 2022: Antoni Kolek

Wlicz do kapitału początkowego lata opieki nad dzieckiem

Jeśli przed 1999 r. opiekowałaś się dzieckiem przebywając na urlopie wychowawczym i masz emeryturę wyliczoną z uwzględnieniem kapitału początkowego, złóż wniosek o jego przeliczenie. Wówczas okresy urlopu wychowawczego były traktowane jako lata nieskładkowe. Obecnie za ten czas odprowadzane są składki emerytalno-rentowe z budżetu państwa. To przekłada się na wysokość kapitału początkowego, a od niego w dużej mierze zależy wysokość emerytury.

Sprawdź, czy dobrze policzono okres studiów

Możesz powiększyć swój kapitał początkowy, dzięki temu, że inaczej jest liczony czas studiów - w porównaniu do całego okresu zatrudnienia, a nie tylko w stosunku do daty przejścia na emeryturę. Lata studiów są traktowane jako okresy nieskładkowe i nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Minimalne wynagrodzenie zamiast lat zerowych

Warto również wliczyć minimalne wynagrodzenie zamiast lat zerowych. Niektórym nie udało się w momencie składania wniosku udowodnić wysokości uzyskiwanych zarobków, to ZUS uznawał je za tzw. lata zerowe. Od stycznia 2009 r., ZUS może przyjmować do wyliczeń świadczenia, zamiast zerowych zarobków, obowiązującą w tym okresie płacę minimalną. To korzystne rozwiązanie dla tych seniorów, którzy nie są w stanie przedłożyć urzędnikom dokumentów płacowych.

Emerycie! Sprawdź, czy ZUS przeliczy ci na nowo emeryturę

Poszukaj brakujących dokumentów lub świadków

Sprawdź, czy posiadasz dokumentację, która podniesie wysokość świadczenia. Mowa o dokumentach:

* potwierdzających staż,

* potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe - np. świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie uczelni potwierdzające ukończenie studiów,

* płacowych (np. druk Rp-7 wystawiony przez pracodawcę lub jego następcę prawnego, kopie list płac, zaświadczenia wydane przez archiwa lub inne placówki przechowujące dokumentację płacową, legitymacje ubezpieczeniowe zawierające wpisy o zarobkach).

Pamiętaj! Przeliczenie świadczenia następuje na Twój wniosek. Emeryturę lub rentę ZUS przelicza od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Jeśli okazałoby się, że po przeliczeniu przysługuje Ci niższe świadczenie, to ZUS nadal będzie wypłacał świadczenie w dotychczasowej wysokości.

Emerytura po zmarłym współmałżonku

Niejednokrotnie korzystniej finansowo wychodzi otrzymywanie emerytury po zmarłym współmałżonku. Rezygnujesz wtedy ze swojego świadczenia, w zamian otrzymujesz 85 proc. świadczenia zmarłej osoby.

Sonda
Czy 14. emerytura powinna być dla wszystkich taka sama?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze