straż miejska

i

Autor: SHUTTERSTOCK Straże gminna uzyska prawo do nakładania mandatów za wykroczenia skarbowe

Straż miejska będzie dawać mandaty za wykroczenia skarbowe. Posypią się kary za niewydanie paragonu?

2022-05-19 11:28

Nie wydanie paragonu będzie kontrolowane przez straż miejską oraz inspekcję handlową? Obie formacje uzyskają uprawnienia do prowadzenia postępowań mandatowych w sprawach o wybrane wykroczenia skarbowe – wynika z projektu nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego. We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Celem nowelizacji jest m.in. zwiększenie nieuchronności wykrycia nieprawidłowości poprzez poszerzenie katalogu organów mogących prowadzić w trybie mandatowym sprawy dotyczące czynów o mniejszym stopniu społecznej szkodliwości, czyli o wykroczenia skarbowe.

Co może kontrolować straż miejska

Chodzi m.in. o paserstwo wyrobami akcyzowymi nieoznaczonymi wymaganymi znakami akcyzy oraz nieewidencjonowanie obrotu, w szczególności sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu. W ramach projektu proponuje się wykorzystanie sankcji administracyjnych w postaci cofnięcia zezwolenia na handel alkoholem w przypadku recydywy sprzedaży wyrobów alkoholowych z pominięciem kasy rejestrującej czy niewydawania paragonu.

W przypadku zaś praktyk polegających na zmianie przeznaczenia wyrobu akcyzowego, w szczególności wykorzystywania oleju opałowego do napędu pojazdów samochodowych przy świadczeniu usług transportowych, będzie możliwe skierowanie pojazdu samochodowego napędzanego nieprzeznaczonym do tego paliwem na badanie techniczne w zakresie uciążliwości.

EKG 2022. Grzegorz Puda. Kiedy dostaniemy pieniądze z Unii na Krajowy Program Odbudowy?

Mandat za niewydanie paragonu

Ministerstwo Finansów chce także poprzez proponowane przepisy doprowadzić do podniesienia ryzyka prowadzenia działalności przez grupy przestępcze zajmujące się nielegalną produkcją alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. Sposobem na to ma być zmniejszenie dysproporcji między surową odpowiedzialnością grożącą za przestępstwa związane z produkcją narkotyków a sankcjami przewidzianymi za dużo bardziej dochodowy obszar przestępczej działalności, jaką jest nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych i alkoholu etylowego.

Jak proponuje się w projekcie, nowelizacja kodeksu karnego skarbowego wejdzie w życie po trzech miesiącach od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Sonda
Dostałeś kiedyś mandat za kierownicą?

Kary za nielegalną produkcję alkoholu i papierosów

Jak podaje "Puls Biznesu" obie służby zostaną przeszkolone przez funkcjonariuszy skarbówki w zakresie kontrolowania nieewidencjonowanej sprzedaży, czyli z pominięciem kasy fiskalnej. "Potem ruszą w teren — do sklepów, gastronomii, na bazary i punktów usługowych. Gdy stwierdzą brak stosowania kasy fiskalnej i niewydawanie paragonów, nałożą tzw. mandaty skarbowe, czyli kary pieniężne" - czytamy w "PB".

Jak podaje dziennik kary zasilą budżety gminne i miejskie, a nie budżet państwa, co ma zachęcić służby do aktywności. W 2021 r. służby fiskalne wystawiły 10,5 tys. mandatów skarbowych. Straże gminne i miejskie mają 8,7 tys. funkcjonariuszy, a inspektorów handlowych jest 1,2 tys. 

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze