Dla kogo?

Super dodatki do emerytur! Ekstra 1100 złotych dla seniorów! ZUS już je wypłaca

2023-02-23 0:03

Poza standardowym świadczeniem emerytalnym seniorzy mogą liczyć na różnego rodzaju emerytalne "bonusy". Poza zyskującymi popularność "trzynastkami" i "czternastkami" części seniorów przysługują podlegające waloryzacji dodatki do emerytur. O ile wzrosną i ile zyskają seniorzy?

Dodatki do emerytur z waloryzacją zapisaną w budżecie na poziomie 13,8 proc.

W ustawie budżetowej na 2023 roku uwzględniono waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych na poziomie 113,8 proc. Oznacza to, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 13,8 proc. Dotyczy on nie tylko samych świadczeń emerytalnych, ale również niektórych dodatków do emerytur. Niektóre z nich wzrosną o kilka bądź kilkadziesiąt złotych. Najwyższy wzrost zanotuje dodatek do renty inwalidy wojennego. Wyniesie on ponad 130 złotych.

Dodatek kombatancki w 2023 roku

Według polskiej ustawy o kombatantach, kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatek kombatancki to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osoby uprawnionej do pobierania emerytury lub renty uznanej za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - informuje na swojej stronie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aktualna wysokość dodatku kombatanckiego to 256,44 zł - po waloryzacji wyniesie 291,83 zł (zysk - 35,39 zł).

Dodatek kompensacyjny w 2023 roku

Dodatek kompensacyjny to rodzaj świadczenia wypłacanego przez ZUS, który przysługuje osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego lub dodatku za tajne nauczanie i ryczałtu energetycznego oraz wdowom (wdowcom) pozostałym po w/w osobach. Jego aktualna wysokość to 38,47 zł - po waloryzacji wyniesie 43,78 zł (zysk - 5,31 zł).

Dodatek do renty inwalidy wojennego w 2023 roku

Inwalidzi wojenni, którym przysługuje renta inwalidzka, od maja 2019 r. otrzymują dodatek pieniężny. Dodatek dla kombatantów podlega corocznej waloryzacji. W świetle ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin inwalidą wojennym jest żołnierz zaliczony do jednej z grup inwalidów, a jego inwalidztwo powstało w związku z działaniami wojennymi lub mającymi taki charakter w określonych okolicznościach. Aktualna wysokość tego dodatku to 981,81 zł - po waloryzacji wyniesie 1117,30 zł (zysk - 135,49 zł).

Dodatek świadczenie pieniężne dla żołnierzy w 2023 roku

Dodatek do emerytury przysługuje również żołnierzom. Dodatkowe świadczenie skierowane do osób pełniących w przeszłości służbę wojskową wynosi 256,44 zł - po waloryzacji wyniesie 291,83 zł (zysk - 35,39 zł).

Dodatek pielęgnacyjny w 2023 roku

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które ukończyły 75 lat lub są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Co istotne dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu. Aktualna wysokość tego świadczenia to 256,44 zł - po waloryzacji wyniesie 291,83 zł (zysk - 35,39 zł).

Dodatek za tajne nauczanie w 2023 roku

Dodatek za tajne nauczanie przysługuje osobom, które są nauczycielami i w trakcie okupacji podczas II wojny światowej prowadziły tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 r nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska. Wysokość tego dodatku to 256,44 zł - po waloryzacji wyniesie 291,83 zł (zysk - 35,39 zł).

Dodatek dla sieroty zupełnej w 2023 roku

Dodatek dla sierot zupełnych to świadczenie o które mogą się starać osoby, które pobierają rentę rodzinną i których oboje rodzice nie żyją. Dodatek dla sieroty zupełnej to kwota 481, 97 zł - po waloryzacji wyniesie 548,48 zł (zysk - 66,51 zł).

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach III Rzeszy i ZSRR w 2023 roku

Świadczenie to przyznawane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Świadczenie pieniężne przysługuje za każdy pełny miesiąc trwania pracy, nie więcej jednak łącznie niż za 20 miesięcy pracy przymusowej. W przypadku deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej wymagany jest okres co najmniej 6-miesięczny.Świadczenie pieniężne przysługuje wyłącznie osobom, które nie mają ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego oraz do dodatku za tajne nauczanie - czytamy na stronie krus.gov.pl. Aktualna minimalna wysokość świadczenia to 12,86 zł - po waloryzacji wyniesie 14,63 zł (zysk - 1,77 zł). Natomiast maksymalna wysokość tego świadczenia to 256,44 zł - po waloryzacji wyniesie 291,83 zł (zysk - 35,39 zł).

Sonda
Czy emerytury w Polsce powinny być wyższe?
Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek

Zazdrościsz mundurowym wcześniejszej emerytury?

Posłuchaj, jakie ma zalety i WADY, a może szybko przestaniesz...

Listen on Spreaker.
Najnowsze