Poznaj prawa i przywileje, jakie ma SAMOTNA MATKA

i

Autor: thinkstockphotos.com

Świadczenie na dziecko dla Ukraińców. Ile mogą dostać?

2022-03-16 13:59

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. W ofercie dla Ukraińców znajdują sięm.in. 500 plus na dziecko, 400 zł na żłobek, 300 zł na wyprawkę szkolną. Co zrobić, by otrzymać takie finansowe wsparcie? Podstawą jest PESEL, o który Ukraińcy uciekający przed wojną mogą starać się od 16 marca 2022 roku.

Świadczenia z ZUS dla Ukraińców i ich rodzin

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja od kiedy można składać wnioski o świadczenia, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS. Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która: jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, jej pobyt w Polsce jest legalny, ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi, ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny. Co bardzo ważne, pobyt w Polsce obywatela Ukrainy jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r., który wjechał legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chce pozostać w Polsce.

ZUS informuje, że świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce. Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS? 

- na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus, tzw. 500 plus). Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

- na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy,  które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO). Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.

- do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na: dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie, dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO, na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości. Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

- 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300 plus). Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Aby złożyć wniosek do ZUS na wybrane świadczenia, potrzebny będzie: polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka (Ukraińcy mogą dostać numer PESEL od 16 marca 2022 roku), adres mailowy osoby, polski numer telefonu, numer rachunku bankowego w Polsce.

Express Biedrzyckiej - Marek Sawicki: Jak wojna się rozleje, grozi nam głód
Sonda
Czy wojna na Ukrainie zagraża również Polsce?
Najnowsze