Wielkie zmiany w 500 plus od stycznia! Nie wszyscy będą zadowoleni

i

Autor: pexels.com Wielkie zmiany w 500 plus od stycznia! Nie wszyscy będą zadowoleni

500 plus dla Ukraińców i uchodźców. Czy mogą dostać pieniądze?

2022-02-25 14:38

500 plus dla Ukraińców i uchodźców. Czy Ukraińcy, uciekający ze swojego kraju przed wojną, którzy zatrzymają się w Polsce, będą mogli pobierać pieniądze na dzieci od polskiego rządu? Przepisy dotyczące świadczenia 500 plus na dziecko obejmują także cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce. Zatem Ukraińcy, którzy przybywają do Polski będą mieli prawo do pobierania pieniędzy na dzieci. Ale trzeba będzie spełnić odpowiednie warunki, by otrzymać 500 zł na dziecko od rządu polskiego. Na jakich zasadach obecnie przyznaje się 500 plus na dziecko cudzoziemcom?

Wojna na Ukrainie. Czy Ukraińcy dostaną 50 plus na dziecko w Polsce?

500 plus na dziecko w Polsce. Czy Ukraińcy mogą w Polsce starać się o 500 plus na dziecko? W określonych przypadkach świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” otrzymać mogą również cudzoziemcy. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego (świadczenie 500 plus na dziecko) przysługuje zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom. Aby wnioskować o świadczenie, trzeba mieć dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu, (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Cudzoziemcy mogą otrzymać 500 plus w określonych sytuacjach. Jak czytamy na stronie Europejskiej Sieci Migracyjnej, 500 plus na dziecko przysługuje cudzoziemcom:

  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin,
  • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodaje, że jednym z warunków przyznania świadczenia jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną. Szczegóły przyznawania 500 plus cudzoziemcom opisane są w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Prezes PKN Orlen zapewnia: Paliwa w Polsce nie brakuje i nie zabraknie
Sonda
Czy wojna na Ukrainie zagraża również Polsce?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Tekst sponsorowany