Zdrowie seniora. Rehabilitacja lecznicza

i

Autor: Shutterstock

Zasiłki ZUS

Świadczenie rehabilitacyjne 2023 — dla kogo, ile wynosi, jaki wniosek?

2023-04-25 6:02

Kończy się twój zasiłek chorobowy, a dalej nie możesz pracować? Staraj się o świadczenie rehabilitacyjne. Dowiedz się komu przysługuje i na jakich warunkach, ile wynosi i jak złożyć wniosek.

Spis treści

 1. Kto może dostać świadczenie rehabilitacyjne?
 2. Kiedy nie dostaniesz świadczenia?
 3. Jaka jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?
 4. Kiedy złożyć wniosek o świadczenie?
 5. Gdzie złożyć wniosek?
 6. Co jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS?
 7. Wypłata świadczenia

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ci, jeśli wyczerpałeś prawo do pobierania zasiłku chorobowego, ale w dalszym ciągu jesteś niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie otrzymasz też, jeśli wykorzystałeś okres pobierania zasiłku chorobowego i starasz się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzecznik ustalił, że dalsze leczenie rokuje odzyskanie zdolności do pracy. Decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego podejmuje ZUS na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika.

Kto może dostać świadczenie rehabilitacyjne?

O świadczenie rehabilitacyjne może wystąpić osoba, która utraciła prawo do zasiłku chorobowego, ale nadal jest niezdolna do pracy do pracy, czyli: 

 • pracownik (zatrudniony na umowę o pracę),
 • zleceniobiorca
 • współpracownik zleceniobiorcy
 • wykonawca pracy nakładczą na podstawie umowy nakładcze
 • osoba prowadząca działalność pozarolniczą
 • członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoba odbywająca karę pozbawienia wolności ze skierowanie do pracy
 • osoba duchowna.

Zobacz także: Te osoby mogą jechać do sanatorium zupełnie za darmo! Jesteś w tej grupie? 

Kiedy nie dostaniesz świadczenia?

Nie otrzymasz świadczenia, jeśli masz uprawnienia do:

 • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • emerytury lub renty inwalidzkiej przysługującej z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Jaka jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi: 

 • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego — za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),
 • 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego — za pozostały okres,
 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego — jeżeli niezdolność występuje w czasie ciąży.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie?

Złóż wniosek co najmniej 6 tygodni przed końcem okresu, przez który możesz pobierać zasiłek chorobowy. Ten okres to 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży — 270 dni. Dzięki temu nie będziesz czekać na świadczenie. Dostaniesz je, gdy skończy się zasiłek chorobowy. Wniosek złóż jednak najpóźniej 18 miesięcy po okresie, w którym pobierałeś zasiłek chorobowy. Jeśli nie możesz złożyć wniosku z różnych powodów w tym terminie, np. przebywasz w szpitalu, składasz wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym te powody przestały istnieć.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składasz w placówce ZUS zgodnie z miejscem zamieszkania. Osoba starająca się o świadczenie rehabilitacyjne musi przygotować druk ZUS Znp-7. Jeśli utrata zdrowia nastąpiła w wyniku wypadku w pracy, konieczne jest przedstawienie protokołu wyjaśniającego. Sprawę możesz też załatwić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Czytaj również: Nowe świadczenie dla osób z najcięższą niepełnosprawnością. Ile wynosi?

Co jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS?

Może się zdarzyć, że ZUS nie przyzna ci świadczenia, bo np. lekarz orzecznik lub komisja lekarska stwierdzą, że możesz nadal pracować. Możesz wtedy odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Możesz to zrobić za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

Wypłata świadczenia

Świadczenie otrzymasz na okres przywrócenia zdolności do pracy, najdłużej na 12 miesięcy. Może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach. Jeśli świadczenie będzie wypłacane przez ZUS otrzymasz je w ciągu 60 dni od dnia, w którym złożysz wniosek, a jeśli świadczenie wypłacane będzie przez pracodawcę — w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca musi to zrobić nie później niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez niego decyzji ZUS.

Zobacz także: Zasiłki i ulgi dla emerytów w 2023 roku. Na jakie świadczenia pieniężne mogą liczyć seniorzy?

Pieniądze to nie wszystko Rafał Dutkiewicz
Najnowsze