Uzdrowisko

i

Autor: Getty Images

Leczenie w uzdrowisku

Te osoby mogą jechać do sanatorium zupełnie za darmo! Jesteś w tej grupie?

2023-01-12 10:43

Najlepszy sposób, by zatroszczyć się o swoje zdrowie to wyjazd na leczenie w uzdrowisku. Z sanatorium można skorzystać w ramach pobytów, na które kieruje NFZ, ZUS czy KRUS. Najczęściej pacjent musi pokryć część opłat w sanatorium , ale jest kilka grup uprawnionych do bezpłatnego pobytu. Wystarczy mieć tylko skierowanie. Sprawdź, kto może liczyć na darmowy turnus w uzdrowisku.

Pobyt w sanatorium - za co nie płaci NFZ?

Pobyt w sanatorium wiąże się z częściowymi kosztami. Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za:

* przejazd na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,

* pobyt opiekuna pacjenta,

* częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych,

* zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,

* dodatkowe zabiegi rehabilitacyjne i przyrodolecznicze, które nie wiążą się z celem pobytu,

* koszty dodatkowe obowiązujące w miejscu położenia sanatorium.

Kto nie płaci za pobyt w sanatorium?

* Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26.

* Dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

* Dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

Pobyt dziecka w sanatorium jest bezpłatny, ale  opiekun dziecka ponosi pełną odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w uzdrowisku. Nie może on też skorzystać ze zwolnienia lekarskiego – jego wyjazd odbywa się w ramach urlopu.

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza w ramach ZUS

Z rehabilitacji leczniczej bezpłatnie mogą także skorzystać osoby w ramach ZUS. Zwolnieni z opłat są pracownicy zagrożeni niezdolnością do pracy. Aby otrzymać skierowanie na rehabilitację leczniczą z ZUS, pracownik musi mieć szansę na powrót do zdolności do pracy, a także spełnić jeden z poniższych warunków:

* być ubezpieczonym w ZUS,

* pobierać zasiłek chorobowy lub świadczenie pielęgnacyjne,

 * korzystać z renty okresowej z tytułu niezdolności do pracy.

Osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale w trakcie kontroli L4 orzecznik stwierdzi potrzebę rehabilitacji leczniczej, także może skorzystać z bezpłatnego wyjazdu. Podobnie jest w przypadku osób, które starają się o uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ważne! W przypadku osób, u których pojawiła się choroba zawodowa lub wypadek przy pracy, czas oczekiwania na rehabilitację skracany jest do minimum. Pacjenci kierowani są na najbliższy turnus. 

Sonda
Byłeś kiedyś w sanatorium?
Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze