Noworodek

i

Autor: Shutterstock

Polska rodzina

Szczęście rodzinne to najwyższa wartość dla Polaków. I nie chcą mieć dzieci

2024-03-03 16:01

W debacie publicznej w Polsce coraz większą uwagę poświęca się kwestii demografii, zwłaszcza w kontekście zapaści demograficznej. Starzejące się społeczeństwo i malejąca liczba nowo narodzonych dzieci stwarzają poważne wyzwania dla struktury społeczno-gospodarczej państwa. Zmniejszająca się liczba podatników obciąża budżet, a spadek liczby pracujących zagraża gospodarce.

Dodatkowo, brak wystarczającego wzrostu produktywności pracy nie jest w stanie zrównoważyć demograficznych niedoborów. Bez właściwego podejścia, kwestia demografii może stanowić nie do pokonania przeszkodę rozwojową.

W najnowszym raporcie „Niedoceniana rodzina. Jak rodzina tworzy kapitał społeczny i napędza gospodarkę” Mariusz Staniszewski analizuje czynniki wpływające na zapaść demograficzną oraz proponuje sposoby jej zapobieżenia. Autor prezentuje dowody na to, że rodzina pełni kluczową rolę w zapewnieniu dzieciom optymalnych warunków rozwoju i zaspokajaniu potrzeb człowieka. Mimo że Polacy cenią sobie szczęście rodzinne, to wielu z nich unika formalizacji związku ze względu na obawy przed możliwymi niepowodzeniami, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Spadek liczby małżeństw w Polsce jest jedną z głównych przyczyn zapaści demograficznej, gdyż blisko trzy czwarte dzieci rodzi się w związkach formalnych.

Niemniej jednak, wartość rodziny przekracza jej funkcję prokreacyjną. Rodziny budują i rozwijają wysokiej jakości kapitał społeczny, lepiej gospodarują zasobami niż gospodarstwa jednoosobowe oraz mają większą skłonność do oszczędzania. Polacy hierarchizując swoje wartości, najwyżej cenią sobie szczęście rodzinne, które zapewnia bezpieczeństwo, przekazuje dobre wzorce oraz wspiera w procesie wychowania dzieci. Ponadto, rodzice częściej odnoszą sukcesy zawodowe i ekonomiczne niż osoby samotne, a najwięcej dzieci rodzi się w grupie najlepiej zarabiającej, zwłaszcza w rodzinach osób pracujących na własny rachunek. Jednak młodzi Polacy często opóźniają decyzje o założeniu rodziny z obawy o pogorszenie statusu materialnego oraz utrudnienia w karierze.

Warto również zauważyć, że dzieci w pełnych rodzinach są mniej narażone na choroby niż te w rodzinach niepełnych. Dlatego też wsparcie dla rodzin oraz stworzenie warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego może przyczynić się do zmniejszenia zapaści demograficznej oraz budowania silniejszego społeczeństwa i gospodarki.

QUIZ PRL. Zakupy i handel w Polsce Ludowej

Pytanie 1 z 15
Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać:
QUIZ PRL. Zakupy i handel w PRL
Pieniądze to nie wszystko - Jacek Janiszewski

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze