Rolnictwo

i

Autor: Shutterstock Rolnictwo

System emerytalny

Tyle wynosi emerytura i renta rolnicza! Szokujące kwoty

2022-09-19 13:18

- Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w w pierwszym półroczu to 1 481,88 zł i w skali roku zwiększyła się o 4,3 proc. Wzrost obserwowano we wszystkich województwach - od 4,8 proc. w podkarpackim do 3,1 proc. w śląskim - informuje agropolska.pl. Jednocześnie przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w omawianym czasie wyniosła 2 815,01 zł i była o 8,5 proc. wyższa niż przed rokiem - dodaje portal.

Emerytura i renta rolnicza. Świadczenia rosną, ale do ideału jeszcze daleko

Portal informuje, że ponad 1300 zł wynosi już różnica wysokości przeciętnej emerytury/renty z rolniczego i pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Przeciętny rolniczy emeryt/rencista dostaje zaledwie niecałe 1500 zł brutto.

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w pierwszym półroczu to 1 481,88 zł i w skali roku zwiększyła się o 4,3 proc. Wzrost obserwowano we wszystkich województwach - od 4,8 proc. w podkarpackim do 3,1 proc. w śląskim.

-W 9 województwach przeciętne miesięczne emerytury i renty brutto rolników indywidualnych były wyższe niż średnia w kraju, w tym najwyższe - w śląskim (o 8,8 proc.), a następnie lubuskim (o 7,7 proc.) i zachodniopomorskim (o 3,2 proc.).  W województwie łódzkim emerytury i renty rolników osiągnęły poziom zbliżony do średniego w kraju, a najniższe wypłacono w: wielkopolskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim i podlaskim (odpowiednio o: 2,3, 2,1, 1,4, 0,8, 0,7 i 0,1proc. mniej niż średnio w kraju) - wylicza portal.

CZYTAJ TAKŻE: Waloryzacja dodatków emerytalnych 2023 [TABELA]

Forum w Karpaczu 2022: Gertruda Uścińska

-Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższej i najniższej przeciętnej emeryturze i rencie brutto rolników indywidualnych zmniejszyła się i w I półroczu 2022 r. wynosiła 11,1 p. proc. (wobec 12,4 p. proc. przed rokiem)  - przekazuje GUS, cytowany przez portal

Emerytury i renty z ZUS znacznie wyższe niż świadczenia KRUS

Portal podaje, że emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało 8 249,4 tys. osób (o 0,1 proc. więcej niż w I półroczu 2021 r.).

"W ujęciu rocznym liczba rolników indywidualnych pobierających emerytury i renty zmniejszyła się o 4,5 proc. do poziomu 1 000,7 tys. osób. Spadek obserwowano we wszystkich województwach - od 6,3 proc. w lubuskim i śląskim do 3,1 proc. w małopolskim" - wylicza GUS.

Sonda
Czy emerytura/renta starcza Ci na życie?
Najnowsze