ZUS

i

Autor: Archiwum/Super Express

Finanse emeryta

Umowa zlecenie a emerytura. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

2023-08-29 5:03

Umowa zlecenie to bardzo popularna forma zatrudnienia. Jest umową cywilnoprawną, czyli nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy pozwalającego uzyskać prawo do emerytury, ale ma wpływ na jej wysokość, jeśli były pobierane składki emerytalne i rentowe.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę?

Warunkiem nabycia prawa do emerytury jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. oraz zapisania na koncie w ZUS jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia emerytalnego. Wymagany staż do osiągnięcia najniższej emerytury wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Kwota minimalnej gwarantowanej emerytury wynosi od 1 marca 1588,44 zł, brutto. Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego, zwaloryzowanego kapitału początkowego, środków zapisanych na subkoncie oraz średniego dalszego trwania życia.

Umowa zlecenie i staż pracy

Staż pracy to zsumowane wszystkie okresy, w których pracownik świadczył pracę na podstawie takich umów jak umowa o pracę, powołania, czy mianowania. Przy wyliczaniu stażu pracy należy wziąć pod uwagę ogół świadczonej pracy na rzecz pracodawców. Do stażu pracy oprócz pracy na podstawie umowy wlicza się także okres: pracy za granicą, czynnej służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla osoby bezrobotnej w czasie szkolenia, prowadzenia lub pracowania w gospodarstwie rolnym, studiów doktoranckich (obejmujący nie więcej niż cztery lata, warunkiem jest uzyskanie tytułu doktora).

Osiągnięcie odpowiedniego okresu zatrudnienia, daje pracownikowi prawo do pobierania świadczenia emerytalnego, wyższego wymiaru urlopu czy prawo do urlopu wychowawczego. Umowa zlecenie jako umowa cywilnoprawna nie jest wliczana do stażu pracy, ale daje prawo do emerytury i wpływa na wysokość świadczenia.

Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury?

Wprawdzie umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy, ale liczy się do emerytury. To za sprawą obowiązkowego opłacania składek. Zatrudnienie na podstawie takiej umowy liczone jest jako okres składkowy. Umowa zlecenie wlicza się do emerytury przez taki okres, w którym podlega oskładkowaniu.

W skład ubezpieczenia społecznego wchodzi:

* Ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc.) – opłacane jednocześnie przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę.

* Rentowe (8 proc.) – opłacane jednocześnie przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę.

* Wypadkowe (w zależności od stopnia ryzyka w pracy, czyli od 0,67 proc. do 3,33 proc.) – w całości opłacane przez zleceniodawcę.

* Ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.) – w całości opłacane przez zleceniodawcę.

Sonda
Czy dodatkowo oszczędzasz na emeryturę?
Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze