Pracujesz na umowie zlecenie? Od przyszłego roku zarobisz mniej

i

Autor: pixabay

Formy zatrudnienia

Umowa zlecenie a umowa o dzieło 2023. Czym się różnią?

2023-03-19 5:40

Umowa zlecenie i umowa o dzieło - to bardzo często spotykane w Polsce formy zatrudnienia. Obie są umowami cywilnoprawnymi, ale każda z nich związana jest z różnymi przywilejami i obowiązkami, zarówno pracownika jak i pracodawcy. Sprawdź, co daje Ci umowa zlecenia, a co umowa o dzieło.

Umowa zlecenie - komu przysługuje

Wiele osób myśli, że przy tej umowie nie odprowadza się żadnych składek, a to jest błąd. Pracodawca jest zobowiązany opłacać składki emerytalne, rentowe i zdrowotne. Jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Przyjmujący zlecenie sam musi zgłosić wniosek zleceniodawcy, że chce takie opłaty regulować. Wypełniony dokument, w którym współpracownik zaznacza, że chce odprowadzać składki co miesiąc ze swojej pensji (które pobierać i w jego imieniu do ZUS przekazywać będzie pracodawca) przekazuje zleceniodawcy. Jeżeli zakład przyjmie wniosek, objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym został zgłoszony wniosek.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zleceniu wynosi od stycznia do czerwca 22,80 zł/godz., a od lipca do grudnia wyniesie 23,50 zł/godz.

Pamiętaj!

W przypadku umowy zlecenia obowiązują zasady Kodeksu Cywilnego nie zaś Kodeksu Pracy. Pracownik na umowie zlecenie nie posiada praw do płatnego urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego oraz nie posiada okresu wypowiedzenia umowy.

Ważne!

Jako zleceniobiorca możesz nie być objęty obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, jeśli masz inny tytuł do ubezpieczeń, np. pracujesz na cały etat.

Kto może skorzystać z umowy o dzieło?

Umowa o dzieło to zobowiązanie, według którego przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania konkretnego dzieła, w zamian za które otrzyma wynagrodzenie. Jej warunki, podobnie jak umowę zlecenie, obejmuje Kodeks Cywilny.

Przy umowie o dzieło pracownik nie ma żadnej gwarantowanej stawki – ani godzinowej, ani miesięcznej. Ta zależna jest od pracodawcy. Dodatkowo od takiej umowy nie odprowadza się składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej). To sprawia, że osoba pracująca na umowę o dzieło może zarobić więcej, ale nie będzie miała dostępu np. do płatnego urlopu, świadczeń z tytułu choroby, praw do emerytury. Inaczej jest, jeśli dzieło wykonywane jest na rzecz własnego pracodawcy (osoba jest już zatrudniona w firmie na umowę o pracę), kiedy kontrakt podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Ważne!

Jeśli zawarłeś umowę o dzieło z firmą, której jednocześnie jesteś pracownikiem albo w ramach tej umowy wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, jesteś uważany za pracownika i objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym.

Sonda
Czy umowy zlecenie i umowy o dzieło powinny być oskładkowane?
Tańczące z promocjami 16-03-2023
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze