Bankomat, wypłata

i

Autor: Shutterstock

UWAŻAJ! Jednakowe wynagrodzenia dla wszystkich Polaków! Rząd sprawdzi TWOJE zarobki

2021-07-19 7:37

Jednakowe wynagrodzenie dla wszystkich czyli równość wynagrodzeń. To element projektu ustawy, który właśnie trafił do Sejmu. Rząd będzie mógł dać odpowiednim instytucjom większą kontrolę nad zarobkami Polaków. Pracodawca na polecenie władz będzie musiał ujawnić nasze zarobki. Ma to poprawić nierówne traktowanie obywateli w przypadku wysokości wypłat.

Chcą wiedzieć, ile zarabiasz

Dziś w Polsce równość wynagrodzeń jest wpisana w obowiązującą ustawę. Jednak choć wprowadzono szereg rozwiązań dotyczących dyskryminacji w wypłatach, to te wciąż są widoczne. Jak informują posłowie Lewicy, którzy złożyli projekt nowej ustawy o zarobkach w Sejmie, przeciętne wynagrodzenie miesięczne kobiety w Polsce w ostatnich latach było o niemal 20 proc. niższe od przeciętnego wynagrodzenia mężczyzny. W przypadku wypłaty za godzinę różnica ta wynosiła prawie 14 proc.

- Ten stan rzeczy pozwala przyjąć, że luka płacowa między kobietami i mężczyznami stanowi w Polsce jeden z istotnych problemów na rynku pracy. Przekłada się on na mniejszą aktywność zawodową kobiet, ich mniejszą satysfakcję z wykonywanej pracy, niższy poziom życia, a także – wysokość świadczeń z zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności emerytur, których wysokość uzależniona jest od kwoty odprowadzonych składek - tłumaczą autorzy projektu, których przedstawicielką jest posłanka Katarzyna Ueberhan.

Dlatego posłowie chcą zwiększyć kontrolę naszych zarobków. Inspektor pracy będzie mógł z urzędu lub na wniosek pracownika zobowiązać pracodawcę do wyrównania wynagrodzenia pracowników, jeżeli okaże się, że różnice w wysokości wypłat zależne są od płci. Zdaniem autorów ustawy będzie to skuteczniejsze niż obecny sposób walki o równe traktowanie w pracy drogą sądowego postępowania cywilnego.

UWAGA! Zmiany 500 plus. Ludzie stracą pracę

Sonda
Czy uważasz, że kobiety i mężczyźni na danym stanowisku powinni zarabiać tyle samo?

Każdemu po równo

- Nałożony w ten sposób na pracodawcę obowiązek będzie mógł być przedmiotem postępowania egzekucyjnego w administracji, a w konsekwencji – wobec pracodawcy będą mogły być zastosowane środki egzekucyjne właściwe dla obowiązków niepieniężnych, jak np. grzywna w celu przymuszenia - wyjaśnia Lewica.

Dodatkowo zmiany wprowadziłyby zasadę jawności zarobków w zakładzie pracy. Pracodawca musiałby pracownikom przekazywać informacje o średnim poziomie wynagrodzenia za pracę w podziale na płeć w odniesieniu do pracowników wykonujących u tego pracodawcy pracę tego samego rodzaju lub pracęo takiej samej wartości co dani pracownicy.

- W obowiązującym stanie prawnym brakuje rozwiązań, które umożliwiałyby zgromadzenie organom Państwowej Inspekcji Pracy danych dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania w zatrudnieniu. W konsekwencji organy te nie mają pełnej wiedzy dotyczącej tego zjawiska i nie są w stanie ani podejmować interwencji w tych sprawach poza przypadkami, gdy zostaną one ustalone w wyniku prowadzonych kontroli, ani też we właściwy sposób prowadzić innych działań zmierzających do jego ograniczenia (np. prewencyjnych, promocyjnych, opiniodawczych i inicjatywnych) - dodają posłowie.

Projekt ustawy został skierowany do opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej.

ZOBACZ: Niedługo zaostrzą zakaz handlu w niedziele. Projekt jest już w Sejmie!

Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze