Świadczenia emerytalne

Ważna zmiana w 14. emeryturach! Morawiecki podjął decyzję. Mamy wyliczenia!

2023-05-18 4:28

14. emerytura została przyjęta przez Radę Ministrów jako świadczenie stałe w Polsce. 14. emeryturę w sumie może otrzymać ponad 8 mln osób w Polsce. 14. emerytura wyniesie w tym roku 1588 zł dla osób, których emerytura nie przekracza 2,9 tys. zł. Jeśli ktoś ma emeryturę powyżej tej kwoty, to otrzyma 14. emeryturę odpowiednio pomniejszoną w myśl zasady "złotówka za złotówkę".

14. emerytura 2023. Kiedy wypłata 14. emerytury?

Rada Ministrów przyjęła 14. emeryturę jako świadczenie stałe w Polsce. Zgodnie z projektem 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości:

  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł;
  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

W projekcie ustawy przewiduje się możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, w drodze rozporządzenia, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. W projekcie ustawy zaproponowano, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

"Czternastka" nie będzie przysługiwać osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Sonda
Czy na zakupach odczuwasz, że ceny poszły do góry?
EKG 2023 Dawid Jackiewicz
Najnowsze