komornik/windykacja

i

Autor: Shutterstock

Pieniądze seniorów

Ważne zmiany dla emerytów. Ile teraz komornik będzie mógł potracić z emerytury?

2023-03-21 1:47

Emeryci są łatwym celem dla komornika, bo ściągnięcie długu z ich świadczenia jest proste. Kiedy nie dają rady spłacać zobowiązań, sprawa trafia do sądu, a sąd wystawia nakaz zapłaty. Jeśli emeryt nie ureguluje swoich zobowiązań, komornik wysyła do ZUS wniosek o zajęcie emerytury. Sprawdź, ile komornik może zabrać z emerytury.

Ile komornik zabierze z emerytury ?

Niezależnie od tego, ile masz kredytów i u ilu wierzycieli, komornik nie ma prawa zająć całej twojej emerytury. Przy ściąganiu pieniędzy z emerytur obowiązują dwa limity potrąceń:

* maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, którą stanowi odpowiedni procent kwoty świadczenia brutto - czyli, jaki procent emerytury może zabrać,

* kwota wolna od potrąceń – czyli, ile pieniędzy z emerytury musi ci zostać.

Ważne!

Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, komornik nie może dokonywać żadnych potrąceń i egzekucji.

Od czego zależy wysokość potrącenia komorniczego?

Wysokość potrąceń zależy od rodzaju zadłużenia:

* przy egzekucji świadczeń niealimentacyjnych (np. kredytów) – komornik może zająć jednorazowo maksymalnie 25 proc. kwoty emerytury brutto,

* z tytułu świadczeń alimentacyjnych – komornik może zająć nawet 60 proc. kwoty emerytury brutto.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego od 1 marca 2023

Zgodnie z prawem, komornik nie może zająć całej kwoty emerytury czy renty, może jednak zmniejszyć twoje świadczenie (w zależności od rodzaju płatności). Dokonując zajęcia, zawsze musi pozostawić na koncie dłużnika kwotę wolną od potrąceń, czyli niezbędne minimum, które pozwoli mu spełniać podstawowe potrzeby życiowe.

Kwoty wolne od potrąceń są waloryzowane co roku na takich samych zasadach jak emerytury i renty. Od 1 marca 2023 roku zostały podwyższone o wskaźnik waloryzacji 14,8 proc.

Kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń i egzekucji wynoszą od 1 marca 2023 roku:

1125,26 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami);

900,22 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej;

681,97 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych;

272,78 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Ważne!

W kwietniu emeryci dostaną trzynastki. Kwota świadczenia dla wszystkich emerytów i rencistów wyniesie 1588,44 zł brutto. Trzynastki będą zwolnione z potrąceń i egzekucji komorniczej.

Sonda
Czy miałeś już do czynienia z komornikiem?
Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze