Nie tylko waloryzacja

Emerycie, od 1 marca dostaniesz większe pieniądze! Zmiany w przepisach

2023-03-08 4:17

Marzec to ważny miesiąc, które wiąże się z licznymi zmianami finansowymi, dla polskich seniorów. Najważniejszą z nich to nowe wyższe świadczenia, które ze względu na rekordową inflację, będą zwaloryzowane o rekordowe 14,8 proc. Tak samo będą podwyższone wszelakie dodatki, oprócz tego będą wypłacane 13. i 14. emerytura. Co jeszcze zmieni się od marca?

Wysoka waloryzacja, 13. i 14. emerytura, a na tym nie koniec zmian

W tym roku waloryzacja będzie miała charakter kwotowo-procentowy. To znaczy, że część emerytur zostanie powiększona o gwarantowaną kwotę podwyżki, a część pomnożona przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 r. wyniesie 14,8 proc, natomiast gwarantowana minimalna kwota podwyżki 250 zł brutto (227,50 zł netto).

Świadczenia od najniższej emerytury obowiązującej do dnia 28 lutego 2023 r. tj. 1388,44 zł brutto do kwoty ok 1700 zł brutto obejmie gwarantowana podwyżka w wysokości 250 zł tj. 227,50 zł netto.

Osoby uprawnione mogą się spodziewać się już w kwietniu wypłaty dodatkowego świadczenia w postaci 13.emerytury, w dniu, w którym do tej pory otrzymywały emeryturę.

W pierwszej kolejności 13. emeryturę dostaną osoby pobierające rentę lub emeryturę, niewiele później trafi ona do osób, które pobierają zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne. Tym ostatnim osobom 13. emerytura może zostać wypłacona w maju.

14. emerytura będzie wypłacana na przełomie sierpnia i września, na tych samych zasadach co w 2022 roku. jak zapowiedział przedstawiciel resortu, limit powyżej którego świadczenia będą pomniejszane wyniesie 2900 zł. Przekroczenie limitu będzie skutkowało mniejszym świadczeniem według zasady "złotówka za złotówkę".

Dodatki do emerytury 2023. Ile wyniosą dodatkowe świadczenia po waloryzacji 1 marca?

Jak podaje ZUS kwoty dodatków do emerytury lub renty wynoszą w 2023 r.:

  • 294,39 zł – dla dodatku za tajne nauczanie,
  • 294,39 zł – dla dodatku kombatanckiego,
  • 294,39 zł – dla dodatku pielęgnacyjnego,
  • 553,30 zł – dla dodatku dla sierot zupełnych;

Od 1 marca w życie wchodzą też nowe limity dorabiania do emerytury

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS.

Jeśli jednak przekroczysz ten próg, ZUS może ci zawiesić lub zmniejszyć świadczenie. Twoja emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli twój przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi ci wypłatę świadczenia.

Ile możesz zarobić bez ograniczeń? Kiedy ZUS zawiesi lub zmniejszy emeryturę?

Z opublikowanych przez GUS danych wynika, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r. wyniosło 6 733,49 zł.

Od 1 marca 2023 do 31 maja 2023 roku wysokość kwot powodujących zmniejszenie emerytury lub renty wynosi:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 4713,50 zł brutto

zawieszenie emerytury lub renty wynosi:

  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 8 753,60 zł brutto.

Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty w 2023?

Niezależnie od tego, ile masz kredytów i u ilu wierzycieli, komornik nie ma prawa zająć całej twojej emerytury. Przy ściąganiu pieniędzy z emerytur obowiązują dwa limity potrąceń:

  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, którą stanowi odpowiedni procent kwoty świadczenia brutto - czyli, jaki procent emerytury może zabrać,
  • kwota wolna od potrąceń – czyli, ile pieniędzy z emerytury musi ci zostać.

Zgodnie z prawem, komornik nie może zająć całej kwoty emerytury czy renty, może jednak zmniejszyć twoje świadczenie (w zależności od rodzaju płatności).

Dokonując zajęcia, zawsze musi pozostawić na koncie dłużnika kwotę wolną od potrąceń, czyli niezbędne minimum, które pozwoli mu spełniać podstawowe potrzeby życiowe.

Pieniądze to nie wszystko Marlena Maląg
Sonda
Czy emerytury w Polsce powinny być wyższe?
Listen on Spreaker.
Najnowsze