Nauka zdalna

i

Autor: Emilia JOZWIAK/East News

Zasiłek opiekuńczy przywrócony. Jak go dostać: krok po kroku

2020-11-09 8:06

Zasiłek opiekuńczy na dziecko wraca w poniedziałek, 9 listopada. To pierwszy dzień w drugiej fali pandemii, kiedy to wszystkie szkoły w Polsce są zamknięte. Młodsze dzieci wymagają opieki dorosłych. Tak rodzice mogą dostać zasiłek opiekuńczy: krok po kroku.

Lockdown w Polsce. Od  9 do 29 listopada zamknięte są szkoły. Zatem w tym okresie ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak podaje ZUS, rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

- zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,- otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 albobraku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna  z powodu COVID-19.Od 9 do 29 listopada 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

ZOBACZ: Co to jest lockdown i czym to grozi?

- do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,- do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dramatyczna walka z koronawirusem w Polsce

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem . Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. PAMIĘTAJ: Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

PRZECZYTAJ: Szkoły zamknięte! Co z zerówkami?

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1961).Powrót do listy: Wszystkie

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze