Świadczenie kompensacyjne: komu się należy i ile wynosi?

i

Autor: Getty images

Emerytury kompensacyjne

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli, czyli tzw. kompensówka. Ile wynosi i jak ją uzyskać?

2022-10-11 13:55

Nauczyciele zamiast emerytur pomostowych, mają prawo do pobierania świadczeń kompensacyjnych tzw. kompensówki. Jak wynika z opublikowanej przez ZUS "Miesięcznej informacji o wybranych świadczeniach pieniężnych" w sierpniu 2022 roku pobierało je 12,5 tys. osób.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?

Jak wynika z danych ZUS, w sierpniu 2022 roku przeciętna wysokość świadczenia kompensacyjnego wyniosła 2857,82 zł. Warto zaznaczyć, że jeszcze w styczniu bieżącego roku wynosiła 2655,78 zł, a od marca utrzymuje się na poziomie ok. 2800 zł. Co więcej wyraźnie kurczy się liczba nauczycieli, która pobiera świadczenie. W styczniu br. było 14,1 tys. świadczeniobiorców, a w sierpniu już tylko 12,5 tys. 

Jak sprawdzić ile wyniesie nasze świadczenie kompensacyjne? Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie kalkulator, który po podaniu podstawowych danych, przeliczy wysokość emerytury. Znajduje się on pod tym linkiem.

Świadczenie kompensacyjne a odprawa i świadczenia socjalne

Wysokość świadczenia kompensacyjnego nie pochodzi również ze odłożonych składek, a z budżetu państwa. Przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wiąże się także z otrzymaniem odprawy takiej samej jak na emeryturze, oraz prawem do świadczeń socjalnych dla emerytów.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Arak – inflacja będzie rosła

Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Kompensówka przysługuje nauczycielom, którzy mają 30-letni staż pracy, z czego 20 lat pracy jako nauczyciel oraz pracowali przynajmniej na 1/2 etatu. Obecnie wiek emerytalny do otrzymania świadczenia kompensacyjnego wynosi 55 lat dla kobiet i 59 dla mężczyzn, ale ma wzrastać w przyszłych latach:

  • 2023-2023 - 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn
  • 2025-2026 - 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn
  • 2027-2028 - 57 lat dla kobiet i 62 lata dla mężczyzn
  • 2029-2030 - 58 lat dla kobiet i 63 lat dla mężczyzn
  • 2031-2032 - 59 lat dla kobiet i 64 lat dla mężczyzn

Z świadczeń kompensacyjnych mogą skorzystać nauczyciele, którzy pracowali w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, czy w specjalnych ośrodkach wychowawczych. Jest jednak jeden warunek - pobieranie świadczenia kompensacyjnego wyklucza się z dalsza pracą w szkole, przedszkolu czy innym ośrodku edukacyjnym, nawet w niepełnym wymiarze godzin i nawet jeśli stanowisko nie jest związane z pracą dydaktyczną. Powrót do placówki edukacyjnej oznacza zawieszenie świadczenia, ale praca w innym zawodzie już wypłat nie wstrzymuje. 

Sonda
Czy nauczyciele powinni więcej zarabiać?
Najnowsze