Większe wsparcie na żłobki w 2018 roku. Co się zmieni?

2018-01-03 18:15

Z początkiem nowego roku pojawiło się co najmniej kilka istotnych zmian: wzrosła płaca minimalna, nastąpił nieznaczny wzrost składek ZUS, a od marca br. zacznie obowiązywać ograniczenie handlu w niedzielę. To tylko kilka z bardzo długiej listy nowelizacji, które zaproponował rząd na ten rok. Wraz z początkiem 2018 roku zmiany nie ominęły także systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na co mogą liczyć rodzice?

Trzykrotnie większe wydatki z budżetu państwa na wspieranie rozwoju żłobków, łatwiejsze zakładanie tych placówek, większe bezpieczeństwo dzieci oraz możliwość zwolnienia z opłat i podatku od nieruchomości – to niektóre z ułatwień, które zaproponował rząd. Na wsparcie systemu żobków i klubów malucha od 2015 roku przeznaczono ok. 151 mln złotych.

To za sprawą programu „Maluch Plus" dzieci w wieku do 3 lat mają mieć łatwiejszy dostęp do instytucji opieki. Do tej pory aż w 70 proc. gmin w całej Polsce brakuje jakichkolwiek instytucji opieki nad dziećmi do 3. roku życia. W 2018 roku ma być łatwiej założyć i prowadzić żłobek, a tym samym ma zwiększyć się liczba miejsc, gdzie rodzice będą mogli zostawić swoje pociechy, gdy pójdą do pracy. Obniżyć się mają również koszty funkcjonowania placówek, co ma odciążyć w opłatach rodziców. Na ten cel rząd przeznaczy aż 450 mln (w ramach programu Maluch Plus). Ta kwota jest trzykrotnie wyższa niż do tej pory.

Sprawdź także: Maluch Plus 2018. Rusza nabór wniosków na dofinansowanie

Z początkiem 2018 roku do podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce dołączą inne niż gminy jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne. Dziennym opiekunem będzie mogła być także osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek oraz osoba fizyczna zatrudniana przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, instytucje publiczne lub osoby fizyczne.
W żłobku nie będzie już konieczne posiadanie co najmniej dwóch sal przeznaczonych na pobyt dzieci. Powierzchnia ma być proporcjonalna do liczby dzieci. Obniży to koszty inwestycji w założenie żłobka, a także koszty związane z wynajmem i opłatami.

Od 1 stycznia br. zostały obniżone koszty opłat i podatków związanych z nieruchomością. Żłobki i kluby dziecięce będą zwolnione z opłat od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz z podatku od nieruchomości.
Zmiany związane są także z wymogami, dotyczacymi pracowników żłobków: m.in. wprowadzono wymóg odbycia przez opiekunów co dwa lata szkolenia z pierwszej pomocy. Wszyscy pracownicy żłobka i klubu dziecięcego będą także sprawdzeni czy nie figurują w bazie danych rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym lub nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Zmieni się także czas przebywania w klubach dziecięcych - dzieci będą przebywać w klubach dziecięcych tyle samo czasu, co w żłobkach, tj. do 10 godzin. Kluby dziecięce będą przeznaczone dla maksymalnie 30 dzieci.

Polecamy: Koniec problemów z miejscem w żłobku? Wiemy, ile rząd wyda na program Maluch

Rodzice będą mogli mieć większą kontrolę nad tym, co dzieje się w żłobku lub klubie: będą mogli utworzyć radę rodziców. Będzie ona uprawniona do m.in. wizytowania pomieszczeń żłobka czy wglądu do dokumentów dotyczących wyżywienia dzieci, jak również będzie pełniła rolę konsultacyjną w sprawach dotyczących żłobka lub klubu dziecięcego, szczególnie w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Lepsze ma być również wyżywienie: przepisy zakładają, że żywność dla maluchów ma być zgodna z normami żywienia, opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia. Ma to przynieść poprawę przede wszystkim w zakresie zawartości składników odżywczych serwowanych posiłków.

 


Źródło: /MRPiPS

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze