Emeryci

i

Autor: Shutterstock

Świadczenia emerytalne

Wniosek o emeryturę pomostową można składać przed spełnieniem warunków. Jak to zrobić?

2023-02-28 17:01

Emerytura pomostowa to świadczenie emerytalne przyznawane przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego ze względu na wykonywanie pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Jak podaje interia nie wystarczy jednak samo zatrudnienie w uprawnionych do pomostówki zawodach, ale także spełnienie wskazań. Według portalu wniosek o emeryturę pomostową złożyć można jednak zanim spełniło się warunki przyznania świadczenia. ZUS przyjmuje podania już przez PUE ZUS.

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa to specjalne wcześniejsze świadczenie emerytalne zarezerwowane dla części zawodów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych szeroko opisuje grupę uprawnionych i warunki przyznania emerytury pomostowej. Jak podaje portal Interia szczególnie ciekawe są jednak zasady przyznania świadczenia, które pozwalają na złożenie dokumentów jeszcze przed spełnieniem wymaganych warunków. Do pomostówki uprawniona jest część zawodów, które wykonywane są albo w szczególnych warunkach, które mają negatywny wpływ na zdrowie i prowadzą do przyspieszonego procesu utraty sił, lub są zawodami o szczególnym charakterze, czyli szczególnie ważnymi z punktu widzenia państwa. Wśród zawodów uprawnionych są m.in. górnicy, hutnicy, strażacy, sędziowie, ratownicy górscy, kolejarze, dziennikarze.

Emerytura pomostowa przysługuje w określonych sytuacjach w niższym wieku emerytalnym niż 55 lat względem kobiet oraz 60 lat dla mężczyzn. Zdarzają się również przypadki, że przyznawana jest również mimo krótszego niż 15 lat stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

Określone warunki przejścia na emeryturę pomostową są różne w zależności od zawodów. Aby ubiegać się o emeryturę pomostową, należy złożyć pakiet odpowiednich dokumentów. Wśród nich ZUS wymienia:

  • wniosek o emeryturę pomostową,
  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych oraz dokumenty potwierdzające okresy składkowe,
  • dokumenty, które potwierdzą wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub charakterze,
  • dokumenty o wynagrodzeniu osiąganym przed 1 stycznia 1999,
  • zaświadczenie lekarza o niezdolności do wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub charakterze.

Z wydrukowanym wnioskiem (do pozyskania ze stron ZUS) i pakietem dokumentacji można pojawić się osobiście w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale równie dobrze można taki wniosek pozyskać na miejscu. Wnioskować o wcześniejszą emeryturę można także za pośrednictwem internetu i PUE ZUS. Wówczas nie trzeba ruszać się z domu.

Szczególnie ciekawe jest to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopuszcza możliwość wnioskowania o emeryturę pomostową jeszcze przed spełnieniem warunków jej przyznania. W zasadach dotyczących emerytury pomostowej ZUS wskazuje bowiem, że po przyspieszone świadczenie emerytalne można się zgłosić przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia, ale nie wcześniej niż na 30 dni przed tym faktem. Jeśli więc na przykład wiemy, że jeszcze nie nabyliśmy prawa do pomostówki, ale pracujemy na kolei i za miesiąc kończymy 25 lat pracy, z czego 15 lat przepracowaliśmy jako kolejarz, to mamy pełne prawo wnioskować o emeryturę pomostową.

Prawo do emerytury pomostowej nie jest nam przyznawane z automatu przez ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam zresztą podkreśla, że prawo do świadczenia zostaje przyznane od miesiąca złożenia wniosku, niezależnie od tego ile miesięcy czy lat minęło od spełnienia warunków przyznania emerytury pomostowej.

Sonda
Czy na zakupach odczuwasz, że ceny poszły do góry?
Pieniądze to nie wszystko - Grzegorz Puda

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze