wniosek

i

Autor: Shutterstock; zus.pl

Emerytury w Polsce

Wniosek o emeryturę z ZUS. Bez tego nie dostaniesz pieniędzy

2024-04-10 4:16

Jeśli chcesz przejść na emeryturę musisz złożyć stosowny wniosek, świadczenie nie jest wypłacane automatycznie. Aby dostać emeryturę konieczne jest osiągnięcie wieku emerytalnego i odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Jak złożyć wniosek o emeryturę? Kiedy opłaca się go złożyć?

Kto może starać się o emeryturę?

Emerytura to świadczenie pieniężne wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które po osiągnięciu wieku emerytalnego decydują się na zaprzestanie aktywności zawodowej. Świadczenie może dostać osoba mająca na koncie w ZUS jakikolwiek okres ubezpieczenia emerytalnego. Wystarczy nawet jedna składka. Składkę tę opłaconą ma m.in. każdy, kto kiedykolwiek pracował na umowie o pracę. Dla ustalenia prawa do emerytury na nowych zasadach nie ma znaczenia staż pracy, ale kobiety chcące otrzymać prawo do minimalnej emerytury muszą wykazać 20 lat składkowych, a mężczyźni o 5 lat więcej, czyli 25 lat stażu.

Wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego możesz zdecydować, czy chcesz przejść na emeryturę czy też wolisz dalej pracować. Świadczenie emerytalne jest przyznawane na wniosek zainteresowanego. Z urzędu otrzyma je osoba, która w dniu ukończenia 60. lub 65. roku życia pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie musi wtedy dopełniać żadnych formalności w związku z przyznaniem emerytury. 

Jak złożyć wniosek o emeryturę?

Wniosek o świadczenie możesz:

  •  Złożyć na piśmie – wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami wypełnij i prześlij pocztą lub złóż w placówce ZUS. Załatwisz sprawę szybciej, jeśli wybierzesz placówkę w Twoim miejscu zamieszkania. Skrócisz w ten sposób czas związany z przekazaniem Twojego wniosku do placówki, która jest właściwa do jego rozpatrzenia.
  •  Zgłosić ustnie do protokołu w placówce ZUS,
  •  Przesłać elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) na www.zus.pl. Żeby to zrobić, musisz mieć założone konto na PUE ZUS oraz profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracyjnych (ePUAP ) albo bezpieczny podpis elektroniczny.

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o emeryturę?

  •  Dowód tożsamości,
  •  Wypełniony wniosek EMP oraz informacja ERP-6,
  •  Dokumentacja zatrudnienia - świadectwa pracy, umowy o pracę, które potwierdzają okresy ubezpieczenia,
  •  Dokumenty potwierdzające okresy nieskładkowe - takie jak zaświadczenia o przebytym urlopie macierzyńskim, wychowawczym, wojskowej służbie zawodowej czy dokumenty dotyczące pobierania zasiłku chorobowego,
  •  Informacja o dochodach - wykazująca wysokość wynagrodzeń, niezbędna do ustalenia podstawy wymiaru emerytury,
  •  Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,
  •  Dokumenty specjalne - dla osób ubiegających się o emeryturę wcześniejszą z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Kiedy opłaca się złożyć wniosek o emeryturę?

Wniosek o świadczenie emerytalne można złożyć najwcześniej na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, który w przypadku kobiet wynosi 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat. Jeżeli złożymy wypowiedzenie o pracę jeden lub dwa dni przed ostatnim dniem miesiąca i do końca miesiąca złożymy wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy, to otrzymamy za ten miesiąc pensję i całą emeryturę. Złożenie wniosku o emeryturę w odpowiednim terminie może mieć także znaczenie dla wysokości świadczenia. Seniorom opłaca się złożyć wniosek o świadczenie emerytalne w lipcu, bo wówczas skorzystamy z rocznej waloryzację kapitału, jaki zgromadziliśmy w ZUS i jednocześnie możemy liczyć na wypłatę  jesienią tzw. czternastki.

Quiz PRL. Emeryci w PRL-u, czyli wesołe jest życie staruszka

Pytanie 1 z 10
W którym roku wszedł w życie dekret o organizacji ubezpieczeń społecznych?
QUIZ PRL. Emeryci w PRL-u 10
Pieniądze to nie wszystko Jakub Wiech
Listen on Spreaker.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze