Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki

i

Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki

Wojna o wyższą waloryzację emerytur. Rząd PiS mówi "nie" dla podwyżek

2022-07-12 22:10

Strona rządowa, zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 26 maja 2022 r. „Propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r.” zaproponowała pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Rada Ministrów ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość tego zwiększenia, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów przypada na III kwartał 2022 r.

Waloryzacja emerytur i rent 2023. Trwają prace nad podwyżką

Trwają dyskusje nad zwiększeniem wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na kolejny rok. Trwają negocjacje rządu z partnerami społecznymi z Rady Dialogu Społecznego (RDS). Strona rządowa, zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 26 maja 2022 r. „Propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r.” zaproponowała pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r.

Na razie jednak dyskusje kończą się fiaskiem. W związku z tym rząd ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym m.in. wielkość wskaźnika inflacji. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów przypada na III kwartał 2022 r.

Tymczasem sami wyliczamy, jaka może być waloryzacja w kolejnym roku. Przypominamy, że inflacja wciąż pędzi, osiągając poziom bliski 16 proc. A wraz z nią przynajmniej teoretycznie i według GUS rosną też wynagrodzenia. A te dane mają realny wpływ na wskaźnik waloryzacji.

Waloryzacja - najlepszy wskaźnik

Waloryzacja – zasada prawna, która określa, że w razie zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, wierzyciel powinien otrzymać równowartość ekonomiczną wierzytelności z chwili jej powstania. Najprościej rzecz ujmując, waloryzacja ma wyrównać straty, jakie ponoszą emeryci i renciści z tytułu inflacji. Dlatego też  w najlepszym wariancie waloryzacja  powinna być co najmniej taka jak inflacja, by faktycznie spełniała swoją funkcję.

Pieniądze to nie wszystko. Gertruda Uścińska
Sonda
Co by było lepsze: druga waloryzacja czy 14 -tka?
Najnowsze