Firma wypożycza samochody bez dowodu rejestracyjnego, a policja wlepia mandaty

2017-11-09 19:40 AMB
elektryczne auta wypożyczalnia Wrocław Vozilla
Autor: vozilla.pl elektryczne auta wypożyczalnia Wrocław Vozilla

Od 4 listopada we Wrocławiu działa pierwsza w Polsce miejska wypożyczalnia samochodów elektrycznych – Vozilla. Policja ostrzega jednak przed korzystaniem z usług Vozilli. Każdy kierowca, który jeździ autem z tej wypożyczalni, naraża się na dostanie mandatu.

Jak tłumaczy policja, kierowca powinien mieć możliwość okazania dowodu rejestracyjnego. Tymczasem osoby wypożyczające auta z Vozilli nie mają dostępu do tego dokumentu. W samochodach znajdują się jedynie kserokopie dowodów rejestracyjnych, a te nie zadowolą przedstawicieli władzy. Policjant może uznać, że kierowca, który nie okaże dowodu rejestracyjnego, popełnił wykroczenie. W takiej sytuacji funkcjonariusz ma prawo nałożyć na prowadzącego mandat za brak dowodu rejestracyjnego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy OC. Klientom Vozilli grożą kary w wysokości od 50 do 250 złotych.

- Kwestię dokumentów wymaganych podczas kierowania pojazdem reguluje art. 38 Ustawy – Prawo o ruchu drogowym, natomiast grzywna za brak wymaganych dokumentów określona została w taryfikatorze zawierającym informacje o wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy. Wynosi ona 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, jednakże nie może ona przekroczyć łącznie kwoty 250 zł - mówi Superbiz.pl kom. Kamil Rynkiewicz z Sekcji Prasowej KWP we Wrocławiu.

Zobacz również: Car sharing. Rewolucja czy ewolucja na drogach? [PORÓWNANIE CEN USŁUG]

Po Wrocławiu jeździ 100 elektrycznych samochodów z wypożyczalni Vozilla. Jej właściciel, spółka Enigma System Ochrony Informacji, uspokaja, że każdy kierowca, który dostanie mandat, może uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Aby dostać refundację, należy udać się z kserokopią mandatu i dowodem wpłaty do siedziby firmy.

Do zaistniałej sytuacji ustosunkowała się firma Enigma. Nasza redakcja otrzymała jej oświadczenie, w którym spółka wskazuje na fakt, że polski Kodeks wykroczeń został uchwalony blisko 50 lat temu, a więc można wnioskować, że nie jest on dostosowany do wymogów nowoczesnego transportu miejskiego. Jak podkreśla Enigma, policjanci i tak informacje na temat pojazdu mogą znaleźć w CEPIK.

- (...) Nawet bez posiadania kopii dokumentu organ kontrolujący jest w stanie sprawdzić w systemie informatycznym CEPIK wszelkie informacje niezbędne do stwierdzenia czy pojazd został dopuszczony do ruchu. Kopia dokumentu jedynie potwierdza okoliczności, które Policja podczas kontroli jest w stanie sprawdzić niezależnie od tego. Jednocześnie procedury pracy BOK przewidują możliwość dostarczenia oryginału dokumentu na miejsce kontroli, a w przypadku zdarzenia drogowego nawet taki obowiązek – głosi treść oświadczenia, pod którym figuruje podpis Roberta Oporskiego. – Dobrem chronionym przez art. 95 kodeksu wykroczeń jest porządek w komunikacji na drogach publicznych, zatem posiadanie przez użytkownika auta takiej kopii jest wystarczającym zabezpieczeniem tego dobra – dodaje spółka.

- Nie bez znaczenia jest także okoliczność, iż pojazdy które znajdują się w wypożyczalni są pojazdami nowymi, dopiero co dopuszczonymi do ruchu i najbliższe badanie techniczne będą miały za 3 lata. Wyposażenie aut w oryginały dowodów rejestracyjnych przy jednoczesnym korzystaniu z danego auta w ciągu doby przez kilka/kilkanaście osób może narażać Wypożyczalnię na utratę oryginałów dowodów (w ciągu 2 dni funkcjonowania wypożyczalni z aut zniknęły dwie kopie dokumentów), a w skrajnych sytuacjach na kradzież aut wraz z dowodem rejestracyjnym. Konieczność odtwarzania dokumentów i związana z tym niedostępność pojazdów powoduje, iż cel jaki miał być osiągnięty poprzez udostępnienie mieszkańcom nowoczesnej usługi nie zostanie osiągnięty – napisano w oświadczeniu.

Oferta Vozilli jest komplementarna z ofertą wypożyczalni rowerów miejskich oraz miejskich autobusów i tramwajów. Jak deklarował wrocławski ratusz we wrześniu, „będzie stanowić nowoczesne uzupełnienie systemu komunikacyjnego miasta". Po Wrocławiu jeździe już 100 samochodów z wypożyczalni, a na ulice ma trafić jeszcze drugie tyle. Usługa jest realizowana w systemie free floating, auto na minuty.

Zobacz też: Ta firma oferuje przytulanie za pieniądze! Nowa usługa już dostępna w Polsce

Może cię zainteresować: Największa w Europie fabryka baterii do samochodów elektrycznych powstanie w Polsce

Polecamy: Co z produkcją elektrycznych samochów w Polsce? [WYJAŚNIAMY]

Oprac. na podst. dobreprogramy.pl, spidersweb.pl, wroclaw.pl

Najnowsze