Banknoty

i

Autor: pexels.com zdjęcie ilustracyjne

Płatności gotówkowe

Za wiele rzeczy gotówką już nie zapłacisz! Nowe limity płatności gotówkowych

2023-04-19 2:38

Od 2024 roku zmienią się limity płatności gotówkowych. Zmniejszy się limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców i zostanie wprowadzony limit płatności gotówkowych dla konsumentów. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zmiany w limitach płatności gotówkowych

Aktualnie limit transakcji gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami wynosi 15 tys. zł. Od 2024 roku w życie wejdą zmiany dotyczące limitów. Obowiązek stosowania płatności bezgotówkowych (i jednoczesny zakaz płatności gotówkowych) w transakcjach między przedsiębiorcami będzie istniał już przy transakcjach przekraczających 15 000 zł (lub równowartość tej kwoty).

Zgodnie z pierwotnym zamiarem, przepisy miały wejść w życie już w styczniu 2023 roku - ostatecznie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku - informuje portal Infor.pl. Limit płatności gotówkowych zostanie obniżony z 15 000 złotych do 8 000 złotych.

Popularyzacja płatności bezgotówkowych oraz zwalczanie "szarej strefy"

Minister Finansów w jednej z wypowiedzi podkreślił, że nadchodzące zmiany mają na celu przede wszystkim popularyzację transakcji i obrotu bezgotówkowego. Jak przytacza Infor zdaniem ministra płatności bezgotówkowe są koniecznym elementem nowoczesnej gospodarki cyfrowej, a w krajach rozwiniętych transakcje w ramach szarej strefy gospodarczej odbywają się niemal wyłącznie przy wykorzystaniu gotówki.

Podkreślał, że płatność bezgotówkowa stanowi ważne narzędzie w zwalczaniu szarej strefy oraz przeciwdziała tzw. "praniu brudnych pieniędzy". Zwrócił również uwagę , że wprowadzono przepisy, które zobowiązują przedsiębiorcę do zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego (w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych) - przytacza portal Infor.

Limity płatności gotówkowych dla konsumentów

Nowe limity płatności gotówkowych dotyczą również konsumentów. "Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji" - brzmi fragment ustawy.

Sonda
Jaką formę płatności preferujesz?
Pieniądze to nie wszystko- Rafał Bochenek
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze