Zakaz handlu w niedzielę. Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy [LISTA 30 WYJĄTKÓW]

2018-01-11 16:03

11 stycznia Sejm zakończył prace nad ustawą zakazującą handlu w niedziele. Projekt ustawy przewiduje aż 30 wyjątków. Chociaż od 2020 r. zacznie obowiązywać całkowity zakaz handlu w niedziele, to częściowy zakaz zacznie obowiązywać już 1 marca br. Wyjaśniamy, gdzie będzie można zrobić zakupy mimo zakazu.

W ciągu najbliższych dwóch lat liczba niedziel handlowych będzie się zmniejszać. W 2018 r. zakupy zrobimy bez problemu w pierwszą i ostatnią niedzielę w miesiącu, w 2019 r. w ostatnią niedzielę w miesiącu, a w 2020 r. tylko w miejscach, który znalazły się na liście wyjątków. Częściowy zakaz handlu w niedziele zacznie obowiązywać już 1 marca 2018 r., a w 2020 r. handel w niedziele zostanie niemalże całkowicie wygaszony. W 2020 r. nadal jednak będzie można robić zakupy w: dwie niedziele handlowe poprzedzające święta Bożego Narodzenia, jedną niedzielę poprzedzającą Wielkanoc oraz w ostatnią niedzielę: stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

Zobacz też: Zakaz handlu w niedzielę. Poprawki Senatu przyjęte przez Sejm. Kiedy i gdzie nie zrobisz zakupów?

Wyspecjalizowane punkty sprzedaży
Udało się uchronić przed zamknięciem kwiaciarnie, piekarnie, lodziarnie i cukiernie. Sprzedaż będą mogły prowadzić kwiaciarnie, lodziarnie, piekarnie czy cukiernie.

Stacje benzynowe
Kolejne kontrowersje wzbudza handel na stacjach paliw płynnych, który również ma być dozwolony w niedziele. W myśl nowych przepisów stacje benzynowe będą mogły sprzedawać nieograniczoną liczbę produktów, w tym dzież, obuwie czy artykuły AGD.

Sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami
Ustawa dopuszcza handel pamiątkami, dewocjonaliami, prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych oraz w hurtowniach rolno-spożywczych, jeżeli tego typu handel stanowi przeważającą działalność. Ustawodawcy doprecyzowują, że chodzi o przeważającą działalność wskazaną we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Różnie jednak można interpretować handel dewocjonaliami, gdyż dewocjonalia nie zostały uwzględnione w Polskiej Klasyfikacji Działalności tak, jak pamiątki. Nasuwa się pytanie, co stanie się ze sklepami, które wprowadzą do swojego asortymentu gromnice czy krzyżyki.

Polecamy: Zakaz handlu w niedzielę. Od 2018 roku aż 23 niedziele bez zakupów [LISTA]

Centra sportowe, kulturalne i oświatowe
Następny wyjątek stanowią „placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku". Cytowany przez tvn24bis.pl Patryk Wachowiec z FOR zastanawia się, czy to oznacza, że zakaz handlu w niedziele nie obejmie wybranych centrów handlowych, np. placówek, które prowadzą działalność wystawienniczą lub kulturalną. Można stworzyć listę takich miejsc ze Starym Browarem w Poznaniu na czele.

Lecznice dla zwierząt
Przepisy mogą być też nadużywane przez przychodnie weterynaryjne. Zgodnie z prawem, u weterynarza nie wolno handlować artykułami spożywczymi dla ludzi, teoretycznie jednak placówki weterynaryjne mogłyby wprowadzić do swojego asortymentu inne artykuły.

Miejsca przy cmentarzach
Ustawa zakazująca handlu w niedziele przewiduje, że przy cmentarzach dopuszczona ma być sprzedaż kwiatów, wiązanek, wieńców i zniczy. Pytanie jednak, co zrobić z przycmentarnymi sklepami, których asortyment obejmuje również inne produkty.

Sklepy i platformy internetowe
Ustawa dopuszcza handel online w sklepach internetowych i na platformach sprzedażowych, nie precyzuje jednak, czy zakupy będzie można robić przez aplikacje mobilne.

Sklepy osiedlowe
Handel zostanie dopuszczony w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż osobiście i na własny rachunek, a więc nie prowadzą działalności we franczyzie.

Sprawdź również: Zakaz handlu w niedziele fikcją? Święta będą mogły być pracujące

W ustawie zakazującej handlu w niedziele znalazło się aż 30 wyjątków. Ich pełną listę przedstawiamy poniżej.

Tutaj zrobisz zakupy w niedzielę:

1) na stacjach paliw płynnych;
2) w kwiaciarniach;
3) w aptekach i punktach aptecznych;
4) w zakładach leczniczych dla zwierząt;
5) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
6) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
7) w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);
8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);
9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
10) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportoworekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
12) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych; 4
13) w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
14) w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);
15) w strefach wolnocłowych;
16) w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
17) na terenie jednostek penitencjarnych;
18) na terenie garnizonów;
19) w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
20) w przypadku handlu towarami z automatów;
21) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i poz. 60);
22) w hurtowniach farmaceutycznych;
23) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
24) w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
25) w zakładach pogrzebowych;
26) w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście;
27) w piekarniach, cukierniach i lodziarniach;
28) na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolnospożywczymi; 5
29) w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 28, w zakresie czynności związanych ze skupem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
30) w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

Oprac. na podst. orka.sejm.gov.pl, tvn24bis.pl

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze