Zakaz handlu w niedzielę. Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy [LISTA 30 WYJĄTKÓW]

2018-01-11 16:03

11 stycznia Sejm zakończył prace nad ustawą zakazującą handlu w niedziele. Projekt ustawy przewiduje aż 30 wyjątków. Chociaż od 2020 r. zacznie obowiązywać całkowity zakaz handlu w niedziele, to częściowy zakaz zacznie obowiązywać już 1 marca br. Wyjaśniamy, gdzie będzie można zrobić zakupy mimo zakazu.

W ciągu najbliższych dwóch lat liczba niedziel handlowych będzie się zmniejszać. W 2018 r. zakupy zrobimy bez problemu w pierwszą i ostatnią niedzielę w miesiącu, w 2019 r. w ostatnią niedzielę w miesiącu, a w 2020 r. tylko w miejscach, który znalazły się na liście wyjątków. Częściowy zakaz handlu w niedziele zacznie obowiązywać już 1 marca 2018 r., a w 2020 r. handel w niedziele zostanie niemalże całkowicie wygaszony. W 2020 r. nadal jednak będzie można robić zakupy w: dwie niedziele handlowe poprzedzające święta Bożego Narodzenia, jedną niedzielę poprzedzającą Wielkanoc oraz w ostatnią niedzielę: stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

Zobacz też: Zakaz handlu w niedzielę. Poprawki Senatu przyjęte przez Sejm. Kiedy i gdzie nie zrobisz zakupów?

Wyspecjalizowane punkty sprzedaży
Udało się uchronić przed zamknięciem kwiaciarnie, piekarnie, lodziarnie i cukiernie. Sprzedaż będą mogły prowadzić kwiaciarnie, lodziarnie, piekarnie czy cukiernie.

Stacje benzynowe
Kolejne kontrowersje wzbudza handel na stacjach paliw płynnych, który również ma być dozwolony w niedziele. W myśl nowych przepisów stacje benzynowe będą mogły sprzedawać nieograniczoną liczbę produktów, w tym dzież, obuwie czy artykuły AGD.

Sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami
Ustawa dopuszcza handel pamiątkami, dewocjonaliami, prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych oraz w hurtowniach rolno-spożywczych, jeżeli tego typu handel stanowi przeważającą działalność. Ustawodawcy doprecyzowują, że chodzi o przeważającą działalność wskazaną we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Różnie jednak można interpretować handel dewocjonaliami, gdyż dewocjonalia nie zostały uwzględnione w Polskiej Klasyfikacji Działalności tak, jak pamiątki. Nasuwa się pytanie, co stanie się ze sklepami, które wprowadzą do swojego asortymentu gromnice czy krzyżyki.

Polecamy: Zakaz handlu w niedzielę. Od 2018 roku aż 23 niedziele bez zakupów [LISTA]

Centra sportowe, kulturalne i oświatowe
Następny wyjątek stanowią „placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku". Cytowany przez tvn24bis.pl Patryk Wachowiec z FOR zastanawia się, czy to oznacza, że zakaz handlu w niedziele nie obejmie wybranych centrów handlowych, np. placówek, które prowadzą działalność wystawienniczą lub kulturalną. Można stworzyć listę takich miejsc ze Starym Browarem w Poznaniu na czele.

Lecznice dla zwierząt
Przepisy mogą być też nadużywane przez przychodnie weterynaryjne. Zgodnie z prawem, u weterynarza nie wolno handlować artykułami spożywczymi dla ludzi, teoretycznie jednak placówki weterynaryjne mogłyby wprowadzić do swojego asortymentu inne artykuły.

Miejsca przy cmentarzach
Ustawa zakazująca handlu w niedziele przewiduje, że przy cmentarzach dopuszczona ma być sprzedaż kwiatów, wiązanek, wieńców i zniczy. Pytanie jednak, co zrobić z przycmentarnymi sklepami, których asortyment obejmuje również inne produkty.

Sklepy i platformy internetowe
Ustawa dopuszcza handel online w sklepach internetowych i na platformach sprzedażowych, nie precyzuje jednak, czy zakupy będzie można robić przez aplikacje mobilne.

Sklepy osiedlowe
Handel zostanie dopuszczony w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż osobiście i na własny rachunek, a więc nie prowadzą działalności we franczyzie.

Sprawdź również: Zakaz handlu w niedziele fikcją? Święta będą mogły być pracujące

W ustawie zakazującej handlu w niedziele znalazło się aż 30 wyjątków. Ich pełną listę przedstawiamy poniżej.

Tutaj zrobisz zakupy w niedzielę:

1) na stacjach paliw płynnych;
2) w kwiaciarniach;
3) w aptekach i punktach aptecznych;
4) w zakładach leczniczych dla zwierząt;
5) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
6) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
7) w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);
8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);
9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
10) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportoworekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
12) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych; 4
13) w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
14) w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);
15) w strefach wolnocłowych;
16) w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
17) na terenie jednostek penitencjarnych;
18) na terenie garnizonów;
19) w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
20) w przypadku handlu towarami z automatów;
21) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i poz. 60);
22) w hurtowniach farmaceutycznych;
23) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
24) w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
25) w zakładach pogrzebowych;
26) w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście;
27) w piekarniach, cukierniach i lodziarniach;
28) na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolnospożywczymi; 5
29) w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 28, w zakresie czynności związanych ze skupem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
30) w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

Oprac. na podst. orka.sejm.gov.pl, tvn24bis.pl

Najnowsze