blok

i

Autor: getty images

Prawo mieszkaniowe

Zalegasz z czynszem? Wspólnota mieszkaniowa może sprzedać twoje mieszkanie

2023-05-02 1:51

Jeśli regularnie nie płacisz za mieszkanie albo w ogóle przestałeś płacić czynsz, może Ci grozić utrata lokalu. Zgodnie z prawem wspólnoty mieszkaniowe mogą wystawić na licytację mieszkanie swojego członka za długi czynszowe. To ostateczność, ale czasami wspólnoty nie mają innego wyjścia, żeby pozbyć się uporczywego dłużnika.

Co grozi za uporczywe zaleganie z czynszem?

Jeśli zalegasz z opłatami zarządca budynku musi zwiększyć zaliczki na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Za dłużnika płacą więc pozostali lokatorzy. W przypadku, gdy dłużnik lekceważy upomnienia do zapłaty, wspólnota mieszkaniowa nie jest bezradna. Może wystąpić do sądu o prawomocny nakaz zapłaty albo nawet pozbawić dłużnika mieszkania przez licytację lokalu na poczet długów. Oba te sposoby dotyczą tylko właścicieli mieszkań. Pieniądze ze jego sprzedaży przeznaczone są na koszty poniesione przez wspólnotę i spłatę długu. Dłużnik dostanie pozostałe środki.

Prawomocny nakaz zapłaty długu

Przy uporczywym zaleganiu z czynszem zarządca może skierować sprawę do sądu, na podstawie na podstawie art. 15 ustawy o własności lokali. Sąd wydaje wtedy nakaz zapłaty. Po jego uprawomocnieniu możliwa jest egzekucja należności w wysokości ustalonej przez sąd. Wtedy zarządca może skierować wniosek do komornika, może też zgłosić dłużnika do Krajowego Rejestru Długów.

Przymusowa licytacja lokalu dłużnika

Podstawą przeprowadzenia licytacji jest art. 16 ustawy o własności lokali. Przymusowa licytacja mieszania jest możliwa: 

* Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub,

* Wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo

* Przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym.

Wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Aby skierować sprawę dłużnika do sądu wspólnota musi podjąć odpowiednią uchwałę i udzielić zarządowi wspólnoty pełnomocnictwa do wytoczenia powództwa. Wtedy zarząd składa w sądzie pozew o nakazanie sprzedaży mieszkania dłużnika.

Ważne!

Jeśli mieszkanie zostanie sprzedane na przymusowej licytacji przez wspólnotę mieszkaniową, to właścicielowi tego lokalu nie należy się prawo do lokalu zamiennego.

Sonda
Ile miesięcznie płacisz za czynsz?
Tańczące z Prmocjami 30.03
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze