Wakacje kredytowe

i

Autor: pixabay.com

Zła wieść dla kredytobiorców. NBP jest przeciw wakacjom kredytowym

2022-05-27 16:29

Wakacje kredytowe miały być jednym z kluczowych filarów pomocy dla kredytobiorców, którą zaplanował rząd. Wygląda jednak na to, że rząd może mieć problemy z wprowadzeniem tego przepisu. Pomysł został negatywnie oceniony nie tylko przez prywatne banki, ale również przez Narodowy Bank Polski, który obawia się, że rozwiązanie utrudni wyhamowywanie inflacji.

Wakacje kredytowe. NBP i banki prywatne mają sporo uwag

NBP napisało w komunikacie, że ogólnie pozytywnie ocenia rządowe działania służące pomocą dla kredytobiorców w trudnym dla nich okresie. Jednak bank centralny zaznaczył kilka swoich uwag, dotyczących metod pomocy. Zarzucono, że dostęp do wakacji kredytowych jest zbyt powszechny i skorzystać będą mogli z niego kredytobiorcy, dla których wzrost stóp procentowych nie jest problemem.

Wystąpi zjawisko tzw. pokusy nadużycia, tworząc nieprawidłowy system bodźców zachęcający do podejmowania przez kredytobiorców nadmiernego ryzyka w przyszłości - czytamy w komunikacie NBP.

Iwona Duda, PKO BP, Pieniądze to nie wszystko

Zdaniem NBP, korzystanie z wakacji kredytowych na dużą skalę obniży wyniki banków i tym samym wpływy do budżetu z podatku dochodowego. Łączny koszt takiego programu mógłby wynieść nawet 20 mld zł straty w budżecie państwa.

NBP daje wskazówki, jak ograniczyć wakacje kredytowe

Zdaniem NBP, dostęp do wakacji kredytowych powinien być spójny z kryteriami pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Z takowego mogą korzystać tylko osoby bezrobotne, oraz ci, których rata kredytu wzrosła do tego stopnia, że jej wysokość przekracza połowę obecnego dochodu, oraz osoby, których zarobki spadły poniżej dwukrotności minimum socjalnego, czyli 1200 zł na osobę w gospodarstwie domowym, lub dla samotnych 1552 zł. Ponadto wakacje kredytowe mogłyby utrudnić walkę z inflacją.

- W obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych - tj. przy wysokiej inflacji i korzystnej koniunkturze, a jednocześnie wobec prognozowanego wzrostu deficytu sektora finansów publicznych w 2022 r. - wprowadzenie bezwarunkowych wakacji kredytowych mogłoby także utrudniać dążenie do trwałego obniżenia inflacji - pisze NBP.

Nie tylko NBP przeciwko wakacjom kredytowym

Przeciwko wakacjom kredytowym dostępnym bez kryterium dochodowego opowiedziały się także banki prywatne. Związek Banków Polski uznał je za "zagrożenie dla stabilności sektora bankowego", oraz wskazał, że zagrażają działaniom polityki monetarnej NBP i decyzjom RPP. Wysunięto propozycje, aby wakacje kredytowe były dostępne, gdy rata kredytu jest wyższa niż 40 proc. dochodów gospodarstwo domowego, a także brak opóźnień w spłacie lokalu, a także kryterium powierzchni lokalu - do 75 m2 w przypadku mieszkań i 100 m2 w przypadku domów.

Sonda
Czy skorzystasz z wakacji kredytowych?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze