PIT

i

Autor: gettyimages

Podatki 2023

Zmiany w podatkach, które wchodzą w życie 1 stycznia 2023. O czym musimy pamiętać?

2022-12-31 13:55

Wraz z nadejściem nowego roku wprowadzone zostaną istotne zmiany w polskim prawie podatkowym. Czekają nas między innymi zmiana stawek VAT czy wprowadzenie nowego wzoru PIT-2 dla pracowników. Jakie jeszcze zmiany pojawią się w styczniu 2023 roku i kogo będą dotyczyły?

Zmiany podatkowe 2023. Stawki VAT wracają do poprzednich wartości

Rok 2023 obfituje w zmiany w zakresie prawa podatkowego. Jedną z najistotniejszych jest kwestia stawek VAT. W związku z nadchodzącym zakończeniem obowiązywania tzw. "tarcz antyinflacyjnych" od 1 stycznia 2023 r. na nowo zaczną obowiązywać podstawowe stawki VAT, które wynoszą od 8 do 23 proc. dla poszczególnych produktów. Tarcze antyinflacyjne przestają obowiązywać od 31 grudnia 2022 roku.

Stawkami VAT ponownie objęte zostaną m.in. nawozy, środki ochrony roślin oraz nośniki energii - gaz ziemny, prąd czy ciepło systemowe. Wyjątkiem ma być przedłużenie tarczy antyinflacyjnej na żywność, którą najprawdopodobniej utrzyma rząd. W 2023 r., a przynajmniej przez jego część (do połowy roku), stawka VAT dla produktów spożywczych nadal będzie wynosić 0 proc. - przypomina portal Interia.

Nowy formularz PIT-2

Wraz z początkiem nowego roku zmieni się również formularz PIT-2. Od nowego roku deklaracją PIT-2 zostaną objęci nie tylko pracownicy etatowi ale również ci zatrudnieni na umowę zlecenie. Jednocześnie pracownik będzie mógł złożyć taką deklarację u trzech pracodawców - dotychczas miał taką możliwość tylko u jednego pracodawcy. Złożenie deklaracji przełoży się na otrzymanie środków potrącanych w ramach zaliczki od podatku dochodowego wcześniej (chodzi o kwotę 300 zł miesięcznie - nowy formularz PIT-2 umożliwia rozbicie tych kwot również na 100 lub 150 zł miesięcznie).

Nowej deklaracji nie będą musiały składać osoby, które zrobiły to w roku ubiegłym i które nie zmieniły w 2022 r. pracy. Złożenie nowego formularza może przydać się w przypadku osób, które nie tylko zmieniły pracę, ale również zmianie uległa ich sytuacja rodzinna lub finansowa - mowa tu o wzięciu ślubu, narodzinach dziecka lub sytuacji, w której roczne zarobki przekroczyły 120 tys. zł - wyjaśnia Infor.

Estoński CIT

Kolejnym elementem, który zmieni się od nowego roku jest "Estoński CIT" czyli rozwiązanie skierowane do spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych umożliwiające nie opłacenie podatku dochodowego od niewypłacanych zysków spółki. Od stycznia 2023 roku w życie wejdą trzy nowe regulacje:

 • nowy termin, do którego podatnik będzie zobowiązany poinformować urząd skarbowy o zastosowaniu estońskiego CIT-u, a dokładnie do końca pierwszego roku podatkowego, w którym chciałby skorzystać z tego rozwiązania

 • nowy warunek wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej - oznacza to, że zobowiązanie wygaśnie po upływie minimum jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, czyli po czterech latach podatkowych

 • nowa data zapłaty ryczałtu od podzielonego zysku i rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmiany będą dotyczyły również składek na ubezpieczenie społeczne. Ujednolicony zostanie termin, w którym składki ubezpieczeniowe można zaliczyć do kosztów podatkowych. Od 1 stycznia 2023 r. składki społeczne wynikające ze stosunku pracy w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zostaną zakwalifikowane jako koszty podatkowe w miesiącu, za który są one wymagane, jednak tylko w przypadku, w którym zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów - wyjaśnia portal Infor.

Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych i jednorazowa amortyzacja środków trwałych 

Od 1 stycznia podatnikom nie będzie przysługiwało prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej budynków i lokali mieszkalnych, wybudowanych przed 1 stycznia 2022 r., oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów.

Zmiana dotknie również kwestii jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Od 1 stycznia 2023 roku mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej będą mogli w 2023 roku dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wyższej wysokości. W 2022 r. łączna wartość takich odpisów nie mogła prze kroczyć 230 000 zł. W 2023 r. będzie to 241 000 zł.

Zmiany podatkowe 2023

Poza wymienionymi kwestiami zmiany podatkowe w 2023 roku obejmą również:

 • zmiany w zasadach wypełniania ewidencji JPK_V7
 • Limity dla podatników rozliczających się kwartalnie w 2023 roku
 • Obowiązek ewidencjonowania obrotu w myjniach samochodowych
 • Zmiana terminów zapłaty VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia akcyzy
 • Zmiana zasad prowadzenia ewidencji przez grupy VAT
 • Zmiany w ramach projektu SLIM VAT 3
 • Limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2023 roku
 • Uproszczenia w uldze na złe długi
 • Zmiana warunków uznania za zagraniczną jednostkę kontrolowaną (CFC)
 • Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
 • Zmiany w podatku u źródła (WHT)
 • Zwolnienie z CIT dochodów przedsiębiorstw społecznych
 • Podatek od przerzuconych dochodów
 • Zmiany w warunkach stosowania minimalnego podatku dochodowego
 • Minimalny podatek dochodowy – ustalenie podstawy
 • Rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku minimalnego i zawieszenie obowiązku jego płacenia
Sonda
Czy zapoznałeś/aś się z nadchodzącymi zmianami podatkowymi?
Pieniądze to nie wszystko. Piotr Bujak
Najnowsze