SuperBiz wiadomości Mieszkanie plus eksmisja. Prezydent Duda podpisał ustawę, która umożliwia wyrzucanie lokatorów na bruk

Mieszkanie plus eksmisja. Prezydent Duda podpisał ustawę, która umożliwia wyrzucanie lokatorów na bruk

11.08.2017, godz. 11:48
Będą eksmitować kobiety w ciąży i emerytów
foto: SHUTTERSTOCK

10 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. O jej zawetowanie apelowały organizacje lokatorskie i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Według organizcji lokatorskich ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości przewiduje możliwość eksmisji na bruk beneficjenta programu „Mieszkanie Plus", jeżeli będzie on zalegał z czynszem dłużej niż trzy miesiące. Mało tego, lokator, który straci dach nad głową, nie będzie mógł ubiegać się o mieszkanie socjalne, ani o pomieszczenie tymczasowe. Projekt ustawy wywołał sprzeciw członków Komitetu Obrony Praw Lokatorów oraz RPO.

- W związku z uchwaleniem przez Senat Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości bez wprowadzania poprawek, Komitet Obrony Praw Lokatorów apeluje do Prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy i skierowanie jej do Sejmu i dalszych konsultacji. Ustawie zarzucamy, że usuwa możliwość obrony lokatorów Mieszkania Plus oraz lokatorów z najmem instytucjonalnym przed niesprawiedliwą eksmisją i odbiera im prawo do lokalu socjalnego lub tymczasowego – napisał 29 lipca w liście do prezydenta Komitet Obrony Praw Lokatorów.

W sierpniu swoje wątpliwości wyraził też rzecznik praw obywatelskich. - Moje wątpliwości budzą uregulowania związane z rozwiązaniem umowy najmu wskutek upływu terminu wypowiedzenia i brak jakiejkolwiek ochrony najemcy przed bezdomnością – pisze Adam Bodnar w wystąpieniu do Prezydenta RP – wyjaśniał Adam Bodnar. Zgodnie z nowymi przepisami najemca przed podpisaniem umowy najmu będzie musiał zobowiązać się w oświadczeniu poświadczonym aktem notarialnym, że podda się egzekucji i opróżni lokal w określonym terminie. Jeżeli nie zwolni lokalu w wyznaczonym czasie, do sądu zostanie skierowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności złożonemu przez niego oświadczeniu. Jak wskazywał rzecznik praw obywatelskich tego typu przepisy mogą doprowadzić do eksmisji osób, który dotychczas były chronione przez prawo: kobiet w ciąży, małoletnich, niepełnosprawnych czy obłożnie chorych.

- Nie do zaakceptowania jest - w mojej ocenie - przyjęta regulacja, zgodnie z którą sytuacja życiowa najemcy nie będzie podlegała ocenie żadnego organu, w tym przede wszystkim sądu i w konsekwencji zostanie on usunięty przez komornika (zgodnie z regulacją art. 1046 § 5(1) k. p. c.) do noclegowi, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu), a więc pozbawiony lokalu mieszkalnego i faktycznie bezdomny. Nie można wykluczyć sytuacji, że powyższe konsekwencje dotkną grupy osób objętych dotąd szczególną ochroną przed bezdomnością (wymienionych w art. 14 ust. ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów), w stosunku do których sąd nie może orzec o braku uprawnień do lokalu socjalnego, a więc m. in. kobiet w ciąży, małoletnich, niepełnosprawnych, obłożnie chorych – argumentował rzecznik.

Krajowy Zasób Nieruchomości ma pełnić funkcję instytucji zarządzającej nieruchomościami Skarbu Państwa. Uzyskane z tego tytułu wpływy będzie przeznaczać na zwiększenie podaży dostępnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. Inwestycje mają być realizowane przede wszystkim na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa. W konsekwencji na rynek zostaną dostarczone lokale mieszkaniowe pod wynajem, również z opcją uzyskania prawa własności.

Zobacz też: Mieszkanie Plus: Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Czytaj też: Ruszył program „Mieszkanie plus”. Inaugurowano go w Katowicach

Polecamy: Mieszkanie Plus: pierwsza umowa inwestycyjna podpisana

Oprac. na podst. money.pl, rp.pl, lokatorzy.info.pl

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: