Emerytury z KRUS

i

Autor: Shutterstock 14. emerytura dla rolników

Emerytury i renty rolnicze

Zmiany w KRUS: Od września nowe progi dla dorabiających emerytów i rencistów

2022-09-25 23:19

Od 1 września 2022 obowiązują nowe progi dla dorabiających emerytów i rencistów pobierających świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Limit jest ustalany co kwartał, w zależności od przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. W II kwartale 2022 wynagrodzenie wynosiło 6 156 zł 25 gr zł.

Osiąganie przez emeryta lub rencistę, który ma ustalone prawo do emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo do renty rodzinnej, przychodów może spowodować zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń wypłacanych przez KRUS

Komu KRUS może zawiesić świadczenie

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat – dla kobiety i 65 lat – dla mężczyzny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. Natomiast pozostali emeryci (pobierający tzw. emeryturę rolniczą „wcześniejszą”) muszą liczyć się z zawieszeniem lub zmniejszeniem części uzupełniającej pobieranej przez nich emerytury rolniczej, w przypadku osiągania przychodu przekraczającego określone progi zarobkowe.

Kiedy KRUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę

Możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód (np. z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności) nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Jeśli jednak przekroczysz ten próg, KRUS może ci zawiesić lub zmniejszyć świadczenie.

Pieniądze to nie wszystko Barbara Socha (21.09)

Limity dorabiania od września 2022

Od 1 września 2022 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - 4 309 zł 40 gr,
  • 130 proc. tego wynagrodzenia - 8 003 zł 20 gr.

Przychody przekraczające kwotę 4.309 zł 40 gr, a nie przekraczające kwoty stanowiącej 130 proc. czyli 8 003 zł 20 gr), powodują zmniejszenie części uzupełniającej (części wynoszącej 95 proc. emerytury podstawowej w przypadku świadczeń przyznanych przed 01 stycznia 1991 r. lub 85 proc. emerytury podstawowej w przypadku rent rodzinnych) o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia ustaloną dla danego świadczenia (691,94 zł oraz 588,19 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba).

W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od dnia 01 września 2022 r. – 8 003 zł 20 gr) ulega zawieszeniu część uzupełniająca rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego.

Sonda
Czy emerytura/renta starcza Ci na życie?

Staruszka ROZEBRAŁA STODOŁĘ, żeby mieć drewno na opał!

Posłuchaj, co przed nadchodzącą zimą mówią mieszkańcy najbiedniejszej polskiej gminy!

Listen to "ZAMARZNIEMY i będzie spokój z nami! Polacy z NAJBIEDNIEJSZEJ GMINY szykują się do ZIMY." on Spreaker.
Najnowsze