Emerytury z KRUS

i

Autor: Shutterstock 14. emerytura dla rolników

Emerytura z KRUS 2022. Kiedy i komu przysługuje? Zasady przyznawania emerytur rolniczych

Emerytura z KRUS 2022. Jesteś rolnikiem w wieku emerytalnym - możesz ubiegać się o świadczenie z KRUS. Sprawdź, kiedy i komu przysługuje emerytura rolnicza. Zobacz, jakie trzeba spełnić warunki, żeby przejść na emeryturę.

Emerytura rolnicza 2022. Zasady przyznawania

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może przyznać emeryturę rolniczą, gdy spełniasz łącznie dwa warunki:

 • osiągnąłeś wiek emerytalny: 60 lat dla kobiety, 65 lat dla mężczyzny,
 • podlegałeś ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Wcześniejsza emerytura z ubezpieczenia społecznego

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi wcześniejszej emerytury rolniczej. Wymaga to spełnienia do dnia 31 grudnia 2017 r. łącznie trzech warunków:

 • osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,
 • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
 • zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Jakie okresy wlicza się do ubezpieczenia emerytalno-rentowego?

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się:

 • okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
 • od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Emerytury rolnicze nie łączą się z ZUS

Pamiętaj! Przy ustalaniu prawa do emerytury z KRUS nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze. To oznacza, że stażu w KRUS nie możesz uzupełnić okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu w ZUS. Dotyczy to wszystkich osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Iwona Duda, PKO BP, Pieniądze to nie wszystko

Emerytura z KRUS i ZUS - dwa świadczenia jednocześnie

W niektórych sytuacjach możesz jednak otrzymywać jednocześnie dwa świadczenia – emeryturę rolniczą jak i pracowniczą. Jeśli udowodnisz co najmniej 25-letni okres opłacania składek w KRUS, to po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego przysługuje ci prawo do emerytury rolniczej. Jednocześnie zachowujesz prawo do emerytury pracowniczej (z ZUS). W tej sytuacji możesz pobierać oba świadczeń emerytalne. Wnioski o świadczenie składasz w obu instytucjach. Zarówno w KRUS, jak i ZUS.

Może się zdarzyć, że opłacałeś składki zarówno w ZUS jak i w KRUS, ale KRUS odmawia ci przyznania emerytury rolniczej ze względu na zbyt krótki okres ubezpieczenia w KRUS (dotyczy to osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.). W takiej sytuacji możesz ubiegać się o wyższą kwotę emerytury z ZUS. Przysługuje ci bowiem zwiększenie świadczenia za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Na jaką podwyżkę możesz liczyć? Jej wysokość jest ustalana w taki sam sposób, jak część składkowa emerytury lub renty rolniczej. To oznacza, że za każdy rok podlegania ubezpieczeniu w KRUS twoja emerytura zwiększy się o 1 proc. najniższej emerytury.

Jak złożyć wniosek o emeryturę z KRUS?

Wniosek składasz na formularzu KRUS SR-20. Do niego dołączasz:

 • dokumenty potwierdzające okresy pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz opłacenia składek w KRUS),
 • dokumenty potwierdzające okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu, jeśli legitymujesz się innym ubezpieczeniem społecznym niż rolnicze,
 • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą.

Aby potwierdzić okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego przed 1 lipca 1977 r. (gdy rolnicy nie podlegali ubezpieczeniu społecznemu), trzeba przedstawić dokument potwierdzający własność gospodarstwa (np. akt notarialny, akt własności ziemi czy umowa dzierżawy). Jeśli pracowałeś w gospodarstwie rolnym rodziców lub dziadków jako domownik przed 1 stycznia 1983 r., a następnie przejąłeś to gospodarstwo, musisz złożyć oświadczenie, że w nim pracowałeś.

Jak się wylicza emeryturę rolniczą?

Emerytura rolnicza składa się z dwóch części. Części składkowej oraz części uzupełniającej. Suma obu stanowi pełną wysokość świadczenia. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru.

Wskaźnik wymiaru emerytury to liczba wyrażająca stały stosunek świadczenia emerytalno-rentowego (części składkowej/uzupełniającej) do emerytury podstawowej. Wysokość części składkowej zależy od stażu ubezpieczeniowego i wysokości emerytury podstawowej. Ta część wypłacana jest zawsze. Z kolei część uzupełniająca uzależniona jest od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej i wynosi 85 do 95 proc. emerytury podstawowej. Suma części składkowej i części uzupełniającej nie może być niższa od emerytury podstawowej. WAŻNE! Emerytura podstawowa od 1 marca 2022 r. wynosi 1.084,58 zł.  Emerytura minimalna to 1.338,44 zł.

Zobacz, jak będzie wyglądała Twoja emerytura po waloryzacji:

Emerytura minimalna 1388 złotych brutto po waloryzacji 15,22 proc. wzrośnie do 1541,64 zł brutto. Oznacza to podwyżkę dla emerytów w wysokości 203,64 zł.

Emerytura z KRUS a posiadanie ziemi. Czy trzeba oddać ziemie?

W kwietniu 2022 Sejm uchwalił zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowela zawiera zestaw bardzo korzystnych rozwiązań dla zainteresowanych osób. Najważniejsza zmiana to wykreślenie z przepisów wymogu rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa przez osobę starającą się o świadczenie z KRUS.

Emeryt prowadzący działalność rolniczą nie będzie już musiał pozbywać się prawa własności do ziemi i gospodarstwa, aby pobierać pełną emeryturę z ubezpieczenia społecznego rolników. Oczywiście emeryt będzie musiał odprowadzać składkę na ubezpieczenia emerytalno-rentowe do KRUS. Jednocześnie zachowa część uzupełniającą świadczenia emerytalnego. Uzupełniająca część świadczenia emerytalnego może stanowić do 95 proc. tej wypłaty. Poszerzą się także możliwości wykonywania pewnych rodzajów pracy bez konieczności zawieszania ubezpieczenia społecznego w KRUS. Ustawa została skierowana do Senatu. Nowe rozwiązania mogą obowiązywać już od lipca 2022.

Sonda
Równa emerytura dla wszystkich Polaków. Myślisz, że to:
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany