PARP zmienia sposób działania. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

2018-02-27 14:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła we wtorek, 27 lutego br. Centrum Rozwoju MŚP. Pod tą marką będzie oferowała mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom wszystkie usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze i kooperacyjne. Według prognoz skorzysta z nich co najmniej kilkanaście tysięcy firm rocznie.

– Centrum Rozwoju MŚP będzie narzędziem wsparcia o praktycznym wymiarze. Jestem przekonana, że będzie ono też platformą dialogu między sektorem publicznym, a MŚP. Miejscem, w którym będą wypracowywane pomysły na dalszy wzrost konkurencyjności i innowacyjności naszej gospodarki – podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, podczas konferencji poświęconej utworzeniu Centrum.

Wszystkie usługi w jednym miejscy
Jak informuje PARP, misją Centrum Rozwoju MŚP jest „inspirowanie, informowanie, szkolenie, doradzanie i sieciowanie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą". Realizację tych planów ma ułatwić zastosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacji, takich jak: wykłady internetowe, szkolenia online, webinaria, szkolenia e-learningowe, czaty z ekspertami.

Sprawdź także: Resort przedsiębiorczości werbuje start-upy z zagranicy. Dostaną 15 mln zł za rozwój

– PARP jest obecnie kojarzona przede wszystkim z udzielaniem dotacji dla firm z funduszy unijnych. Uruchamiając Centrum Rozwoju MŚP chcemy zaproponować przedsiębiorcom, w większym niż dotychczas zakresie, usługi o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i doradczym. Same pieniądze to za mało, by znacząco poszerzyć liczbę firm wdrażających innowacje, charakteryzujących się wyższą niż przeciętnie dochodowością i efektywnością działania. Chcemy być instytucją, do której przedsiębiorcy przychodzą nie tylko po pieniądze, ale również po informację, wiedzę i pomoc – wskazała Patrycja Klarecka, prezes PARP.

W czym może pomóc Centrum Rozwoju MSP?
Nowo powstałe centrum zintegruje oferowane już przez Agencję usługi informacyjne, doradcze i kojarzenia przedsiębiorców oraz będzie sukcesywnie wprowadzać nowe. Obecnie w jego ofercie jest np. usługa dla firm polegająca na ocenie ich zdolności do absorbcji innowacji prowadzona za pomocą narzędzi Innovation Health Check oraz IMP³rove. PARP prowadzi usługi informacyjne, szkoleniowe i mentoringowe z zakresu prawa, międzynarodowych zamówień publicznych, zarządzania, marketingu, finansowania działalności gospodarczej.

Czytaj też: Prezes PARP: "Konstytucja dla Biznesu niesie ważne zmiany dla przedsiębiorców" [WYWIAD]

„Wkrótce uruchomiony zostanie również program adresowany do osób zarządzających procesem wdrażania innowacji w MŚP i dużych firmach. Centrum będzie wspierać też proces sukcesji w firmach rodzinnych oraz oferować szkolenia w zakresie zarządzania MŚP. Działalność Centrum będzie finansowana ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, grantów unijnych oraz z budżetu państwa" – informuje PARP.

Kontakty to podstawa
Nina Dobrzyńska, zastępca prezesa PARP wskazała na rosnące znaczenie informacji i kontaktów w działalności biznesowej. Jej zdaniem zasoby niematerialne w postaci informacji, wiedzy, know how czy praw własności przemysłowej stanowią często podstawowy wyznacznik wartości przedsiębiorstwa. Dla wielu przedsięwzięć biznesowych dostęp do kontaktów, zdobycie pierwszego strategicznego zlecenia jest przełomowe. Przykładem jest program ScaleUp, dzięki któremu 270 młodych firm efektywnie rozwija współpracę z 71 dużymi przedsiębiorstwami. Centrum Rozwoju MŚP ma m.in. inicjować taką współpracę i sieciować biznes o różnej skali działalności.

Zobacz również: Ile Jadwiga Emilewicz zarobiła w Ministerstwie Rozwoju? [OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE]

– Dziś uruchamiamy Centrum Rozwoju MŚP, jako koncept oraz miejsce w internecie. Do końca roku, w budynku PARP powstanie również przestrzeń, w której przedsiębiorcy będą mogli spotkać się z doradcą czy uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze biznesowym – zadeklarowała Dobrzyńska.

Rozwój pod jedną marką
Utworzenie Centrum Rozwoju MŚP jest związane z podziałem zadań pomiędzy instytucjami należącymi do grupy instytucji rozwojowych Polskiego Funduszu Rozwoju (poza PARP należą do niej sam Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu). W ramach grupy PARP jest odpowiedzialna za rozwój przedsiębiorczości w aspekcie finansowym, jak i pozafinansowym. Agencja swoje usługi oraz instrumenty finansowe dla MŚP oferuje w koordynacji z instytucjami Grupy PFR.
Grupa PFR integruje, pod jedną marką, ofertę czołowych polskich instytucji rozwoju. Programy i działania prowadzone są w ramach spójnej strategii i profesjonalnych standardów zarządzania, co przekłada się na ich efektywność – wskazał Marcin Piasecki, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Sprawdź także: Kim jest Jadwiga Emilewicz, nowa minister przedsiębiorczości i technologii? [REKONSTRUKCJA RZĄDU]

 

Źródło: PARP

Najnowsze