Wypadek w pracy

i

Autor: Shutterstock Wypadek w pracy

Ponad milion złotych. Tyle firmy w Polsce mogą tracić na jednym wypadku w miejscu pracy

2022-05-23 4:39

Ciężki wypadek w zakładzie kosztuje pracodawcę średnio ponad 1 mln zł, a niekiedy nawet wielokrotność tej kwoty – wynika z najnowszego raportu Ayming Polska i Business Centre Club . Ryzyko wypadków może rosnąć wraz z pełnym powrotem pracowników do pracy – 16 maja odwołany został stan epidemii. Co za tym idzie, zadbanie o bezpieczeństwo kadr staje się już nie tylko kwestią zdrowia zatrudnionych i etyki pracodawcy, ale także istotnym czynnikiem minimalizującym ryzyko ogromnych kosztów.

Częste wypadki w pracy pomimo pracy zdalnej

Z danych ZUS wynika, że w 2020 r. w Polsce doszło do ponad 86 tysięcy wypadków przy pracy – a mowa o roku „pandemicznym”, kiedy to duża część kadr przedsiębiorstw pracowała zdalnie. Według raportu GUS za 2021 r. liczba zdarzeń wypadkowych jest największa w sektorze przetwórstwa przemysłowego (35 proc.). Niemniej nadal aż dwie trzecie wszystkich zaraportowanych incydentów zdarza się w innych branżach.

– Konsekwencją każdego wypadku są mnożące się dodatkowe koszty dla organizacji – zarówno te wymierne, jak i niewymierne. Na te pierwsze składają się m.in. roszczenia cywilne poszkodowanego, koszty absencji i przestojów produkcyjnych, kary administracyjne oraz podwyższenie składki wypadkowej. Do tego dochodzą ewentualne straty wizerunkowe – zauważa Piotr Radko, Dyrektor obszaru kosztów pracy w Ayming Polska i ekspert Business Centre Club.                                      

Całkowity koszt wypadku przy pracy

Skutki finansowe wypadku przy pracy może unaocznić opis jednego z przypadków. W przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 200 osób i produkującym wyroby z tworzyw sztucznych pracownik doznał wypadku ciężkiego – zmiażdżenia prawej ręki. W wyniku pośrednich zaniedbań przedsiębiorcy  system bezpieczeństwa był niesprawny Rekonwalescencja nie przywróciła pełnej sprawności, co wiązało się z koniecznością przeniesienia pracownika na inne stanowisko.

Pracodawca poniesie zatem szereg kosztów

Wypadki w pracy

i

Autor: Materiały prasowe Wypadki w pracy. Jaki koszt ponosi firma? Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-jNYJ-RX8V-HmY1_wypadki-w-pracy.png

W przedstawionym wyliczeniu warto zwrócić uwagę na koszty roszczeń cywilnych i kar administracyjnych – wynoszą łącznie 700 tys. zł. W wielu przypadkach pracodawcy także nie kalkulują prawidłowo kosztów incydentu.

– Przedsiębiorstwa często działają pod presją czasu, aby szybko zamknąć postępowanie powypadkowe lub nie chcą wdawać się w spór z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy. W efekcie nie przeprowadzają prawidłowego postępowania powypadkowego, co prowadzi do jeszcze większych strat finansowych. W tym przykładzie łączne obciążenia dla pracodawcy wynoszą ponad 1,1 mln zł, ale zdarza się, że sięgają one nawet kilku milionów złotych – komentuje Piotr Radko.

Paulina Matysiak – Pieniądze to nie wszystko

Wypadkowość a wysokość składki wypadkowej

Istotnym kosztem wypadków w miejscu pracy jest także ich wpływ na stawkę ubezpieczenia. Tzw. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe to wynik algorytmu, w którym ważną rolę odgrywa m.in. liczba wypadków, w tym ciężkich i śmiertelnych z okresu trzech lat poprzedzających dany okres składkowy. Nawet jeden ciężki wypadek może więc znacząco wpłynąć na składkę przez następne trzy lata.

Co więcej, na wysokość tej składki wpływają nie tylko zdarzenia w miejscu pracy. Po zmianach z września 2021 roku, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada na każdego pracodawcę, który składa informację ZUS IWA, obowiązek uwzględniania w liczbie wypadków traktowanych na równi z wypadkami przy pracy (tzw. wypadki zrównane). Chodzi o zdarzenia, które wynikały z okoliczności innych niż określone w ustawie wypadkowej, np. wypadek podczas wyjazdu integracyjnego.

Sonda
Mieliście kiedyś wypadek w pracy?

Kulejące zarządzanie wypadkowością

Ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy można ograniczyć dzięki skutecznym działaniom prewencyjnym i świadomej budowie kultury bezpieczeństwa w firmie. To m.in. akcje informacyjne, szkolenia, wywiady z pracownikami, ale także regularne przeglądy systemów bezpieczeństwa w firmie. W ostatecznym rozrachunku bowiem inwestycje w rozwiązania wspierające skuteczną prewencję wypadkową będą stanowić ułamek kosztów, które może wygenerować potencjalny incydent. Działa to również w drugą stronę – jak wynika z analiz Ayming Polska, zmniejszenie liczby wypadków może przełożyć się na zaoszczędzenie nawet jednej trzeciej budżetu przeznaczanego na składkę.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany