Uwaga przedsiębiorcy! Wszystko, co musicie wiedzieć o „małym ZUS plus”

2020-02-06 5:07 ŁT
ZUS wyśle ponad 130 tysięcy listów do lubelskich przedsiębiorców. Czego dotyczą?
Autor: pixabay.com/Free-Photos

1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”. To znaczy, że przedsiębiorcy zapłacą niższe o nawet kilkaset złotych mniej miesięcznie składki na ubezpieczenia społeczne.

Co się zmienia?
Dotychczas z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Od 1 lutego z „małego ZUS plus” będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł.

ZOBACZ TAKŻE: Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło 2020. Co ci przysługuje?

Zmieni się także sposób ustalania podstawy wymiaru składek. Teraz podstawa w ramach „małego ZUS” zależy od przychodu. Od lutego zaś będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Co ważne, nie zmieni się minimalna i maksymalna podstawa wymiaru składek w „małym ZUS plus”. Podstawa wymiaru składek nadal będzie mieściła się pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc.  prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 roku).

W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty pomoże przedsiębiorcy kalkulator ZUS na stronie eSkladka.pl. Zawiera on dane potrzebne do obliczeń na „małym ZUS” jak i po zmianach na „mały ZUS plus”.

Kiedy zgłosić się do „małego ZUS plus” ?
Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z „małego ZUS plus” i spełnia wszystkie warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia z działalności) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie z kodem właściwym dla „małego ZUS plus”: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II  z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, jak też obliczonej na podstawie dochodu z poprzedniego roku, na okres od lutego do grudnia 2020 r. podstawie wymiaru składek.

W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już w styczniu 2020 roku zgłosili się do „małego ZUS” i chcą kontynuować ulgę na nowych zasadach. Oni nie muszą się przerejestrowywać. Mają tylko obowiązek złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z informacją o podstawie wymiaru składek potrzebną do wyliczenia składek – najpierw za styczeń (w lutym) , potem na okres od lutego do grudnia (w marcu).

CZYTAJ TEŻ: Prawa kobiet w ciąży, urlop macierzyński, wychowawczy, ochrona przedemerytalna. Co musisz wiedzieć?

Dla kogo „mały ZUS plus”
Od 1 lutego „mały ZUS plus” jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Z „małego ZUS plus” wykluczone są firmy, które rozliczają się na karcie podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

„Mały ZUS plus” można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu „ulgi na start” (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz preferencyjnych składek. Z ulgi można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są już dostępne na stronie www.zus.pl.

Przedsiębiorco, tyle zyskasz
Prowadzący działalność, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2,8 tys. zł, w tym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS obowiązującej w 2020 r., bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem miesięcznie 549,34 zł.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: Urlop 2020 – urlop wypoczynkowy, chorobowy, na żądanie. Ile dni ci przysługuje?

Niższa składka to niższa emerytura
Korzystanie z obniżonych składek jest dobrowolne. Jeśli płatnik chce opłacać wyższe składki (i mieć wyższe świadczenia), może to zrobić deklarując wyższą podstawę wymiaru, niż podstawa obliczona na podstawie przychodu (za styczeń), lub od 1 lutego 2020 r. obliczona na podstawie dochodu z ubiegłego roku. Należy pamiętać, że decyzja o tym, czy przedsiębiorca skorzysta z obniżonych składek będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które mu przysługują (rentowe, emerytalne). Świadczenia te są obliczane od podstawy, od której zostały opłacone składki na ubezpieczenia. Jeśli przedsiębiorca będzie opłacał niższe składki, otrzyma też niższe świadczenia.

„Mały ZUS plus” i zasiłki chorobowe, macierzyńskie
Warto pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Wysokość kwoty, od której przedsiębiorca opłaca składki ma wpływ na wysokość przysługujących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek macierzyński. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje o płaceniu niższych składek w ramach „małego ZUS plus” musi liczyć się z tym, że zasiłki również będą niższe. UWAGA! Zmiany, które wchodzą w życie od 1 lutego 2020 r. nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Najnowsze