Ostatnie godziny by rozliczyć PIT

i

Autor: gettyimages

Wysokie kary

30 kwietnia mija ważny termin. Kto o nim zapomni słono zapłaci

2024-04-15 14:05

Wielkimi krokami zbliża się ważny termin dla wszystkich podatników. To końca kwietnia każdy musi rozliczyć się z fiskusem. Jeśli tego nie zrobimy w terminie, to grożą nam wysokie kary! Co zrobić, jak nie zdążymy złożyć PIT do 30 kwietnia?

Termin złożenia deklaracji podatkowej

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych, musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym z naszych rocznych przychodów. Zgodnie z prawem, deklarację PIT należy złożyć w określonym terminie. Ustawowa data, której nie należy przekroczyć to 30 kwietnia.

Co grozi za niezłożenie PIT w terminie?

Jeśli nie złożysz zeznania podatkowego PIT za 2023 rok do 30 kwietnia, musisz liczyć się z konsekwencjami. Rozliczenie złożone z opóźnieniem będzie ważne, urząd skarbowy nie może odmówić jego przyjęcia. Grozi nam jednak kara grzywny za wykroczenie, albo przestępstwo skarbowe. Wykroczenie skarbowe ma miejsce wtedy, gdy kwota podatku do zapłacenia nie przekracza pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, czyli pięciokrotności 4242 zł brutto (21 210 zł brutto) Karę wymierza wtedy urząd skarbowy. Kiedy jednak niezapłacona suma przekracza tę kwotę, jest to potraktowane jako przestępstwo karno-skarbowe, a karę grzywny wymierza sąd. Jeśli spóźnisz się z zapłatą podatku, naliczone zostaną odsetki podatkowe za zwłokę.

Złóż czynny żal

Kary za nieterminowe możesz uniknąć, jeśli złożysz poprawny PIT po terminie i tzw. czynny żal, czyli dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. Samo rozliczenie PIT i zapłata podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę nie zwalnia cię od odpowiedzialności. Czynny żal możesz złożyć na piśmie i przesłać do urzędu skarbowego listem poleconym lub złożyć osobiście w okienku na sali obsługi Urzędu Skarbowego. Niezależnie od sposobu, musimy podać tzw. ”istotne okoliczności czynu zabronionego”, czyli opisać dokładnie, na czym polega przewinienie i ujawnić wszystkie powody i okoliczności, które spowodowały niedotrzymanie terminu podatkowego. Jeśli naprawisz też skutki naszego opóźnienia, czyli złożysz poprawne zeznanie i uregulujesz niezapłacone podatki z odsetkami za zwłokę, czynny żal wystarczy by uniknąć kary.

Kiedy złożyć czynny żal?

Złożenie czynnego żalu sprawi, że nie będziesz ukarany za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a zapłacisz jedynie zaległy podatek. Samo złożenie czynnego żalu nie gwarantuje ci jednak ochrony przed karą. Musisz jeszcze spełnić określone warunki. Przepisy nie wyznaczają określonego terminu na dobrowolne przyznanie się do popełnionego czynu, ale musisz to zrobić jeszcze zanim dowie się o tym urząd skarbowy. Złożenie czynnego żalu będzie bowiem bezskuteczne, jeśli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania wiedział już o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Czynny żal elektronicznie. Jak złożyć czynny żal przez internet?

Czynny żal możesz złożyć w formie elektronicznej wysyłając pismo ogólne na skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego lub przez platformę e-Urząd Skarbowy. Pismo złożone przez internet musi być podpisane podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Ważne!

Od skarbówki zależy, czy przeoczenie terminu uzna za wystarczającą przyczynę nieterminowego dostarczenia do urzędu skarbowego deklaracji podatkowej i odstąpi od wymierzenia ci kary za opieszałość. Jeżeli urząd skarbowy nie uzna czynnego żalu za skuteczny, nie przysługuje ci prawo odwołania się od tej decyzji.

QUIZ PRL. Tak pracowano w PRL

Pytanie 1 z 16
Dokończ znane powiedzenie z czasów PRL dotyczące pracy: „Czy się stoi, czy się leży….”
QUIZ PRL. Tak pracowano w Polsce Ludowej
Pieniądze to nie wszystko: Kazimierz Krupa

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze