skarbówka i formularze PIT

i

Autor: Shutterstock; Wojciech Artyniew/Super Express skarbówka i formularze PIT

PIT 2023

Podatki 2023. Co grozi za niezłożenie PIT 2022 na czas? Termin upłynął 2 maja

W 2023 roku ostateczny termin przeznaczony na złożenie deklaracji rocznej PIT z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych upłynął 2 maja. Dzieję się tak, ponieważ 30 kwietnia przypada w niedzielę, z kolei 1 maja jest dniem wolnym od pracy. Jaka kara grozi za niezłożenia zeznania podatkowego w terminie?

Nie złożyłeś PIT-u na czas? Oto co ci teraz grozi

Rozliczyć się muszą wszyscy, którzy osiągnęli dochód w 2022 r., nie wyłączając tych, którzy nie przekroczyli kwoty wolnej od podatku, czyli 30 tys. zł.

Jeśli nie złożysz swojego PIT-u 2023 w terminie, to dla uniknięcia ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności karnej skarbowej powinieneś:

  • Zawiadomić organ powołany do ścigania o tym, że nie złożyłeś deklaracji – pisemnie lub ustnie do protokołu, wraz z wyjaśnieniem istotnych okoliczności, jak do tego doszło; jednocześnie powinieneś wraz ze złożeniem takiego oświadczenia zapłacić podatek z odsetkami w wyznaczonym przez dany organ terminie.
  • Złożyć zeznanie PIT po terminie i jednocześnie ponieść konsekwencje wszczęcia postępowania podatkowego i nałożenia kary – najczęściej będzie to kara grzywny.

Niezłożenie PIT w terminie może, ale nie musi rodzić odpowiedzialności karnej skarbowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik, który nie składa deklaracji PIT w terminie i nie płaci podatku należnego fiskusowi, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. 

Niższą karę będziesz musiał ponieść, jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości lub jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza progu wyznaczonego przez 5-krotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w kraju.

Według Business Inisder inaczej są traktowani ci, którzy złożyli zeznanie dzień po terminie niż osoby, które nie składają go mimo wezwań. Co do zasady fiskus sytuację ocenia jako wykroczenie,

Jka wylicza portal, płaca minimalna brutto w 2022 r. wynosiła 3 tys. 10 zł, czyli w tym momencie chodzi o kwotę 15 tys. 50 zł. Sankcje za wykroczenie skarbowe mogą wynieść natomiast od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia.

By uniknąć kary, konieczne jest złożenie deklaracji tzw. czynnego żalu, czyli dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. 

Sonda
Czy na zakupach odczuwasz, że ceny poszły do góry?
Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze